SFS 2009:127 Tillkännagivande om vissa cirkulär med tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt;

090127.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande

om vissa cirkulär med tabeller för uträkning av

arvsskatt och gåvoskatt;

beslutat den 5 mars 2009.

Regeringen ger till känna att följande cirkulär ska utgå vid utgången av

april 2009:

1. cirkulär (1987:19) med tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvo-

skatt,

2. cirkulär (1988:70) med tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvo-

skatt, och

3. cirkulär (1991:100) med tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvo-

skatt.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

SFS 2009:127
Utkom från trycket
den 17 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009