SFS 2009:133 Förordning om ändring i förordningen (1999:594) om flyttningsbidrag;

090133.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.