SFS 2009:148 Förordning om upphävande av kungörelsen (1973:593) om överförande av vissa uppgifter från Kommerskollegium till Statens industriverk;

090148.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.