SFS 2009:153 Förordning om ändring i förordningen (1998:996) om sysselsättningsbidrag;

090153.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.