SFS 2009:159 Förordning om ändring i förordningen (2007:14) förvaltning av EG:s strukturfonder;

090159.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:14) om
förvaltning av EG:s strukturfonder;

utfärdad den 12 mars 2009.

Regeringen föreskriver att i 4, 6 och 29 §§ förordningen (2007:14) om

förvaltning av EG:s strukturfonder orden ⬝Verket för näringslivsutveckling⬝
ska bytas ut mot ⬝Tillväxtverket⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2009:159

Utkom från trycket
den 24 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009