SFS 2009:162 Förordning om ändring i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning;

090162.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning;

utfärdad den 12 mars 2009.

Regeringen föreskriver att i 9 § förordningen (2007:1244) om konse-

kvensutredning vid regelgivning orden ⬝Verket för näringslivsutveckling⬝
ska bytas ut mot ⬝Tillväxtverket⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2009:162

Utkom från trycket
den 24 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009