SFS 2009:163 Förordning om ändring i förordningen (2007:1153) med instruktion för Statens energimyndighet;

090163.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.