SFS 2009:170 Förordning om ändring i förordningen (2007:1193) med instruktion för Nämnden för hemslöjdsfrågor;

090170.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1193) med
instruktion för Nämnden för hemslöjdsfrågor;

utfärdad den 12 mars 2009.

Regeringen föreskriver att i 8 § förordningen (2007:1193) med instruktion

för Nämnden för hemslöjdsfrågor orden ⬝Verket för näringslivsutveckling⬝
ska bytas ut mot ⬝Tillväxtverket⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)

SFS 2009:170

Utkom från trycket
den 24 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009