SFS 2009:173 Förordning om ändring i förordningen (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten;

090173.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:972) med
instruktion för Ekobrottsmyndigheten;

utfärdad den 12 mars 2009.

Regeringen föreskriver att i 18 § förordningen (2007:972) med instruktion

för Ekobrottsmyndigheten

1 orden ⬝Verket för näringslivsutveckling⬝ ska by-

tas ut mot ⬝Tillväxtverket⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:119.

SFS 2009:173

Utkom från trycket
den 24 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009