SFS 2009:182 Lag om ändring i förköpslagen (1967:868)

090182.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.