SFS 2009:188 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister;

090188.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.