SFS 2009:147 Förordning om upphävande av förordningen (2007:1154) med instruktion för Glesbygdsverket

090147.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2007:1154) med
instruktion för Glesbygdsverket;

utfärdad den 12 mars 2009.

Regeringen föreskriver att förordningen (2007:1154) med instruktion för

Glesbygdsverket ska upphöra att gälla vid utgången av mars 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2009:147

Utkom från trycket

den 24 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009