SFS 2009:1110 Förordning om ikraftträdande av lagen (2008:1095) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

091110.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2008:1095) om
ändring i lagen (1994:1500) med anledning av
Sveriges anslutning till Europeiska unionen;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver att lagen (2008:1095) om ändring i lagen

(1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
ska träda i kraft den 1 december 2009.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Torbjörn Haak
(Statsrådsberedningen)

SFS 2009:1110

Utkom från trycket
den 23 november 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009