SFS 2009:1130 Förordning om ikraftträdande av lagen (2009:1122) om avtal mellan Sverige och Jersey för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer

091130.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2009:1122) om avtal
mellan Sverige och Jersey för undvikande av
dubbelbeskattning av fysiska personer;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver att lagen (2009:1122) om avtal mellan Sverige och

Jersey för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer ska träda i
kraft den 31 december 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

SFS 2009:1130

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009