SFS 2009:1132 Förordning om ikraftträdande av lagen (2009:1124) om avtal mellan Sverige och Guernsey om utbyte av upplysningar i skatteärenden

091132.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2009:1124) om avtal
mellan Sverige och Guernsey om utbyte av
upplysningar i skatteärenden;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver att lagen (2009:1124) om avtal mellan Sverige och

Guernsey om utbyte av upplysningar i skatteärenden ska träda i kraft den
31 december 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

SFS 2009:1132

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009