SFS 2009:1135 Förordning om ikraftträdande av lagen (2009:1127) om avtal mellan Sverige och Guernsey för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik

091135.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.