SFS 2009:1135 Förordning om ikraftträdande av lagen (2009:1127) om avtal mellan Sverige och Guernsey för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik

091135.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2009:1127) om avtal
mellan Sverige och Guernsey för undvikande av
dubbelbeskattning av företag som använder skepp
eller luftfartyg i internationell trafik;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver att lagen (2009:1127) om avtal mellan Sverige och

Guernsey för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder
skepp eller luftfartyg i internationell trafik ska träda i kraft den 31 december
2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

SFS 2009:1135

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2009:1127) om avtal
mellan Sverige och Guernsey för undvikande av
dubbelbeskattning av företag som använder skepp
eller luftfartyg i internationell trafik;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver att lagen (2009:1127) om avtal mellan Sverige och

Guernsey för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder
skepp eller luftfartyg i internationell trafik ska träda i kraft den 31 december
2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

SFS 2009:1135

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009