SFS 2009:1137 Förordning om ikraftträdande av lagen (2009:1118) om avtal mellan Sverige och Bermuda om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap

091137.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2009:1118) om avtal
mellan Sverige och Bermuda om förfarande för
ömsesidig överenskommelse vid justering av
inkomst mellan företag i intressegemenskap;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver att lagen (2009:1118) om avtal mellan Sverige och

Bermuda om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av in-
komst mellan företag i intressegemenskap ska träda i kraft den 31 december
2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

SFS 2009:1137

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009