SFS 2009:1151 Förordning om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2011 års taxering

091151.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid
2011 års taxering

1;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen fastställer enligt 65 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229)

den nedre skiktgränsen till 372 100 kronor och den övre skiktgränsen till
532 700 kronor vid 2011 års taxering.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2007:939.

SFS 2009:1151

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009