SFS 2009:1157 Förordning om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet

091157.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig
försvarsverksamhet;

utfärdad den 12 november 2009.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1994:524) om fri-

villig försvarsverksamhet ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

Bilaga

1

De frivilliga försvarsorganisationerna utgörs av
Svenska försvarsutbildningsförbundet,
Insatsingenjörernas riksförbund,
Flygvapenfrivilligas riksförbund,
Frivilliga automobilkårernas riksförbund,
Frivilliga flygkåren,
Frivilliga motorcykelkårernas riksförbund,
Frivilliga radioorganisationen,
Försvarets personaltjänstförbund,
Svenska blå stjärnan,
Föreningen svenska röda korset i fråga om medverkan i totalförsvarets

sjukvård och i verksamheten för civilbefolkningens skydd i krig,

Riksförbundet Sveriges lottakårer,
Sjövärnskårernas riksförbund,
Svenska brukshundklubben,
Svenska fallskärmsförbundet,
Svenska pistolskytteförbundet,
Svenska skyttesportförbundet,
Sveriges civilförsvarsförbund, och
Sveriges bilkårers riksförbund.

1 Senaste lydelse 2009:686. �ndringen innebär bl.a. att ⬝Frivilliga skytterörelsen⬝ och
⬝Svenska sportskytteförbundet⬝ tagits bort ur förteckningen.

SFS 2009:1157

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009