SFS 2009:1248 Förordning om balanstal för år 2010

091248.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om balanstal för år 2010;

utfärdad den 26 november 2009.

Regeringen fastställer balanstalet enligt 1 kap. 5 a § lagen (1998:674) om

inkomstgrundad ålderspension till 0,9826 för år 2010

1.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2008:906.

SFS 2009:1248

Utkom från trycket
den 4 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009