SFS 2009:1249 Förordning om balansindex för år 2010

091249.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om balansindex för år 2010;

utfärdad den 26 november 2009.

Regeringen fastställer balansindexet enligt 1 kap. 5 c § lagen (1998:674)

om inkomstgrundad ålderspension till 137,31 för år 2010.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2009:1249

Utkom från trycket
den 4 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009