SFS 2009:1284 Förordning om ändring i förordningen (1993:1467) med bemyndigande för riksåklagaren att förordna om väckande av åtal i vissa fall

091284.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:1467) med
bemyndigande för riksåklagaren att förordna om
väckande av åtal i vissa fall;

utfärdad den 26 november 2009.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1993:1467) med bemyndi-

gande för riksåklagaren att förordna om väckande av åtal i vissa fall ska ha
följande lydelse.

2 §

1

Riksåklagaren får meddela förordnande om åtal enligt 2 kap. 7 c §

brottsbalken och 10 § lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Susanne Kjaersgaard Olsson
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 1996:98.

SFS 2009:1284

Utkom från trycket
den 8 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009