SFS 2009:1301 Förordning om ändring i förordningen (2007:1140) med instruktion för Ungdomsstyrelsen

091301.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2007:1140) med <br/>instruktion f�r Ungdomsstyrelsen;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 november 2009.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 3 � f�rordningen (2007:1140) med instruktion</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r Ungdomsstyrelsen ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:471px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Ungdomsstyrelsen fullg�r uppgifter enligt </p> <p style="position:absolute;top:490px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">1. f�rordningen (2001:1060) om statsbidrag till ungdomsorganisationer, <br/>2. f�rordningen (2002:989) om statligt st�d f�r verksamhet som f�re-</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">bygger och motverkar diskriminering, </p> <p style="position:absolute;top:543px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. f�rordningen (2002:1058) om statligt st�d f�r verksamhet som bist�r</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">personer som vill l�mna rasistiska och andra liknande grupperingar, </p> <p style="position:absolute;top:578px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">4. f�rordningen (2005:1089) om statsbidrag f�r kvinnors organisering, <br/>5. f�rordningen (2006:7) om statsbidrag f�r s�rskilda insatser f�r ungdo-</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">mar, </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">6. f�rordningen (2006:390) om statsbidrag till j�mst�lldhetsprojekt, <br/>7. f�rordningen (2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">och liknande former av intolerans, </p> <p style="position:absolute;top:684px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">8. f�rordningen (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade p�</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">etnisk grund, och </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">9. f�rordningen (2008:349) om statsbidrag till organisationer f�r homo-</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">sexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med k�ns�verskridande<br/>identitet eller uttryck.</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2010.</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">CECILIA MALMSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Cecilia Bergman<br/>(Integrations- och <br/>j�mst�lldhetsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2009:61.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2009:1301</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 8 december 2009</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2007:1140) med
instruktion f�r Ungdomsstyrelsen;

utf�rdad den 26 november 2009.

Regeringen f�reskriver att 3 � f�rordningen (2007:1140) med instruktion

f�r Ungdomsstyrelsen ska ha f�ljande lydelse.

3 �

1

Ungdomsstyrelsen fullg�r uppgifter enligt

1. f�rordningen (2001:1060) om statsbidrag till ungdomsorganisationer,
2. f�rordningen (2002:989) om statligt st�d f�r verksamhet som f�re-

bygger och motverkar diskriminering,

3. f�rordningen (2002:1058) om statligt st�d f�r verksamhet som bist�r

personer som vill l�mna rasistiska och andra liknande grupperingar,

4. f�rordningen (2005:1089) om statsbidrag f�r kvinnors organisering,
5. f�rordningen (2006:7) om statsbidrag f�r s�rskilda insatser f�r ungdo-

mar,

6. f�rordningen (2006:390) om statsbidrag till j�mst�lldhetsprojekt,
7. f�rordningen (2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism

och liknande former av intolerans,

8. f�rordningen (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade p�

etnisk grund, och

9. f�rordningen (2008:349) om statsbidrag till organisationer f�r homo-

sexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med k�ns�verskridande
identitet eller uttryck.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2010.

P� regeringens v�gnar

CECILIA MALMSTR�M

Cecilia Bergman
(Integrations- och
j�mst�lldhetsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:61.

SFS 2009:1301

Utkom fr�n trycket
den 8 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009

;