SFS 2009:1304 Förordning om ändring i förordningen (2007:237) om behörigheter för sjöpersonal

091304.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2007:237) om <br/>beh�righeter f�r sj�personal;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 november 2009.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft13">1 att 2 kap. 17 � f�rordningen (2007:237) om beh�-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">righeter f�r sj�personal ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:483px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r att f� beh�righet som maskinbef�l klass III ska s�kanden </p> <p style="position:absolute;top:526px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">1. ha fullgjort godk�nd utbildning, och <br/>2. efter att ha f�tt beh�righet av l�gst klass V ha tj�nstgjort till sj�ss som</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">maskinbef�l i minst 24 m�nader, varav minst 12 m�nader som f�rste fartygs-<br/>ingenj�r, p� fartyg med minst 750 kW maskinstyrka i n�rfart eller mer vid-<br/>str�ckt fart.</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2010.</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">�SA TORSTENSSON</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft110">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft112">1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2005/45/EG av den 7 september 2005 om<br/>�msesidigt erk�nnande av certifikat f�r sj�folk utf�rdade av medlemsstaterna och om<br/>�ndring av direktiv 2001/25/EG (EUT L 255, 30.9.2005, s. 160, Celex 32005L0045).</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2009:1304</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 8 december 2009</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2007:237) om
beh�righeter f�r sj�personal;

utf�rdad den 26 november 2009.

Regeringen f�reskriver

1 att 2 kap. 17 � f�rordningen (2007:237) om beh�-

righeter f�r sj�personal ska ha f�ljande lydelse.

2 kap.

17 �

F�r att f� beh�righet som maskinbef�l klass III ska s�kanden

1. ha fullgjort godk�nd utbildning, och
2. efter att ha f�tt beh�righet av l�gst klass V ha tj�nstgjort till sj�ss som

maskinbef�l i minst 24 m�nader, varav minst 12 m�nader som f�rste fartygs-
ingenj�r, p� fartyg med minst 750 kW maskinstyrka i n�rfart eller mer vid-
str�ckt fart.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2010.

P� regeringens v�gnar

�SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2005/45/EG av den 7 september 2005 om
�msesidigt erk�nnande av certifikat f�r sj�folk utf�rdade av medlemsstaterna och om
�ndring av direktiv 2001/25/EG (EUT L 255, 30.9.2005, s. 160, Celex 32005L0045).

SFS 2009:1304

Utkom fr�n trycket
den 8 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009

;