SFS 2009:1314 Förordning om ikraftträdande av lagen (2009:1310) om ändring i lagen (1998:358) om Brysselkonventionen

091314.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2009:1310) om
ändring i lagen (1998:358) om
Brysselkonventionen;

utfärdad den 26 november 2009.

Regeringen föreskriver att lagen (2009:1310) om ändring i lagen

(1998:358) om Brysselkonventionen ska träda i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

SFS 2009:1314

Utkom från trycket
den 8 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009