SFS 2009:1315 Förordning om ikraftträdande av lagen (2009:1308) om ändring i lagen (1992:794) om Luganokonventionen

091315.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2009:1308) om
ändring i lagen (1992:794) om
Luganokonventionen;

utfärdad den 26 november 2009.

Regeringen föreskriver att lagen (2009:1308) om ändring i lagen

(1992:794) om Luganokonventionen ska träda i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

SFS 2009:1315

Utkom från trycket
den 8 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009