SFS 2009:1316 Förordning om ikraftträdande av lagen (2009:1312) om ändring i lagen (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden

091316.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2009:1312) om
ändring i lagen (2006:74) med kompletterande
bestämmelser om domstols behörighet och om
erkännande och internationell verkställighet av
vissa avgöranden;

utfärdad den 26 november 2009.

Regeringen föreskriver att lagen (2009:1312) om ändring i lagen

(2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och
om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden ska trä-
da i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

SFS 2009:1316

Utkom från trycket
den 8 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009