SFS 2009:1328 Förordning om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

091328.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.