SFS 2009:1338 Förordning om ikraftträdande av lagen (2009:1337) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

091338.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2009:1337) om
ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid
import, m.m.;

utfärdad den 3 december 2009.

Regeringen föreskriver att lagen (2009:1337) om ändring i lagen

(1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. ska träda i kraft den
1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

SFS 2009:1338

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009