SFS 2009:1340 Förordning om ikraftträdande av lagen (2009:1339) om ändring i lagen (1994:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

091340.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2009:1339) om
ändring i lagen (1994:446) om proviantering av
fartyg och luftfartyg;

utfärdad den 3 december 2009.

Regeringen föreskriver att lagen (2009:1339) om ändring i lagen

(1994:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg ska träda i kraft den 1
januari 2010.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Monica Falck
(Finansdepartementet)

SFS 2009:1340

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009