SFS 2009:1344 Förordning om ikraftträdande av lagen (2009:1343) om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

091344.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2009:1343) om
ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 3 december 2009.

Regeringen föreskriver att lagen (2009:1343) om ändring i skattebetal-

ningslagen (1997:483) ska träda i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

SFS 2009:1344

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009