SFS 2009:1346 Förordning om ikraftträdande av lagen (2009:1345) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

091346.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2009:1345) om
ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 3 december 2009.

Regeringen föreskriver att lagen (2009:1345) om ändring i mervärdes-

skattelagen (1994:200) ska träda i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Eva Posjnov
(Finansdepartementet)

SFS 2009:1346

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009