SFS 2009:1346 Förordning om ikraftträdande av lagen (2009:1345) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

091346.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.