SFS 2009:1370 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

091370.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft43{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft44{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft45{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft46{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft53{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft54{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft55{font-size:5px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft56{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft57{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft58{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft61{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft62{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft71{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft72{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft81{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft82{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft90{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft91{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft92{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft93{font-size:5px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft94{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft100{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft101{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft102{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft103{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft104{font-size:4px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft105{font-size:5px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft106{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft107{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2001:650) om <br/>v�gtrafikregister;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 3 december 2009.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2001:650) om v�g-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">trafikregister</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft13">1 </p> <p style="position:absolute;top:455px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111"><i>dels </i>att 1 kap. 3 �, 2 kap. 36 �� och 18 kap. 4 � ska upph�ra att g�lla,<br/><i>dels </i>att 1 kap. 2 �, 2 kap. 1 och 2 ��, 4 kap. 7 och 9 ��, 5 kap. 1 och</p> <p style="position:absolute;top:490px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">57 ��, 7 kap. 10 �, 10 kap. 6 och 12 ��, 18 kap. 1 och 3 ��, rubriken till<br/>5 kap. samt bilaga 2 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:579px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:577px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Transportstyrelsen �r registreringsmyndighet f�r v�gtrafikregistret</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">och svarar f�r det system- och programmeringsarbete som beh�vs. </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:667px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:665px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">I v�gtrafikregistret ska f�ras in de uppgifter som framg�r av</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111">1. bilaga 1 i fr�ga om fordonsregistrering,<br/>2. bilaga 2 i fr�ga om k�rkortsregistrering,<br/>3. bilaga 3 i fr�ga om yrkestrafikregistrering,<br/>4. bilaga 4 i fr�ga om registrering av felparkeringsavgifter, <br/>5. bilaga 5 i fr�ga om registrering av tr�ngselskatt, och<br/>6. bilaga 6 i fr�ga om registrering av yrkeskompetensbevis.</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:806px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Transportstyrelsen svarar f�r att uppgifterna enligt 1 � f�rs in. Polis-</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">myndighet f�r dock in uppgifter om undanr�jande av betalningsskyldighet<br/>och r�ttelse av parkeringsanm�rkning enligt bilaga 4.</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Transportstyrelsen f�r efter samr�d med V�gverket meddela f�reskrifter</p> <p style="position:absolute;top:878px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">om<i> </i>att verket i st�llet f�r styrelsen ska f�ra in uppgifter som avser provverk-<br/>samhet enligt bilaga 2 och 3.</p> <p style="position:absolute;top:934px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft113">1 Senaste lydelse av <br/>2 kap. 3 � 2008:1283<br/>2 kap. 4 � 2008:1283<br/>2 kap. 5 � 2008:1283<br/>2 kap. 6 � 2008:1283<br/>18 kap. 4 � 2008:1283.</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse 2008:1283.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 2008:1283.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">4 Senaste lydelse 2008:1283.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2009:1370</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 11 december 2009</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:169px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2009:1370</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft23">5</p> <p style="position:absolute;top:194px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett utdrag som avser k�rkortsregistrering ska beg�ras hos Transport-</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">styrelsen och inneh�lla de uppgifter som enligt 2 kap. 1 � 2 f�rs in i registret,<br/>om utdraget har beg�rts av den registrerade sj�lv eller av</p> <p style="position:absolute;top:246px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. Riksdagens ombudsm�n, Regeringskansliet, allm�n domstol, allm�n</p> <p style="position:absolute;top:264px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">f�rvaltningsdomstol, Justitiekanslern, �klagarmyndighet, Rikspolisstyrelsen,<br/>polismyndighet, Kriminalv�rden, �vervakningsn�mnd, Datainspektionen,<br/>eller</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. n�gon annan myndighet, om denna beh�ver uppgifter f�r vetenskaplig</p> <p style="position:absolute;top:334px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">eller d�rmed j�mf�rlig unders�kning och uppgifterna inte r�js s� att skada<br/>uppkommer f�r den enskilde.</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Sedan fem �r har f�rflutit fr�n beslutet eller underr�ttelsen i �rendet ska i</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">utdraget inte tas med uppgifter om</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">1. �terkallelse,<br/>2. beslut att ett utl�ndskt k�rkort inte �r giltigt i Sverige,<br/>3. beslut om utbyte av ett utl�ndskt k�rkort med st�d av 6 kap. 6 � k�r-</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">kortslagen (1998:488),</p> <p style="position:absolute;top:475px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">4. sp�rrtid,<br/>5. omh�ndertagande,<br/>6. varning,<br/>7. ogiltighet,<br/>8. f�rel�ggande,<br/>9. krav p� personutredning,<br/>10. pr�votid,<br/>11. krav p� k�rkortstillst�nd, eller<br/>12. krav p� f�rarprov.<br/>Begr�nsningen enligt andra stycket g�ller inte den registrerade sj�lv och</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">inte heller om Riksdagens ombudsm�n, Justitiekanslern, Rikspolisstyrelsen<br/>eller Datainspektionen har beg�rt fullst�ndiga uppgifter f�r ett s�rskilt fall.</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:702px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft23">6</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett utdrag som avser yrkestrafikregistrering ska beg�ras hos Trans-</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">portstyrelsen och f�r inneh�lla de uppgifter som enligt 2 kap. 1 � 3 f�rs in i<br/>registret, om utdraget har beg�rts av den registrerade sj�lv eller av en myn-<br/>dighet som avses i 7 � f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Sedan fem �r har f�rflutit fr�n beslutet eller underr�ttelsen i �rendet ska i</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">utdraget inte tas med f�ljande uppgifter.</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. N�r det g�ller en innehavare av tillst�nd till yrkesm�ssig trafik eller till-</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">st�nd till biluthyrning eller en person som har pr�vats enligt 2 kap. 6 eller 7 �<br/>yrkestrafiklagen (1998:490) eller 8 eller 9 � lagen (1998:492) om biluthyr-<br/>ning:</p> <p style="position:absolute;top:880px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">a) �terkallelse,<br/>b) ol�mplighetstid, eller<br/>c) varning.<br/>2. N�r det g�ller en innehavare av taxif�rarlegitimation:<br/>a) �terkallelse,<br/>b) ol�mplighetstid,<br/>c) omh�ndertagande, eller<br/>d) varning.</p> <p style="position:absolute;top:1040px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2008:1283.</p> <p style="position:absolute;top:1053px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">6 Senaste lydelse 2008:1283.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:167px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2009:1370</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Begr�nsningen enligt andra stycket g�ller inte den registrerade sj�lv och</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">inte heller om en myndighet som avses i 7 � tredje stycket har beg�rt full-<br/>st�ndiga uppgifter f�r ett s�rskilt fall.</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>5 kap. Transportstyrelsens tillg�ng till brottsbelastningsuppgifter m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:610px;white-space:nowrap" class="ft33">7</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:272px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft33">8</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft30">I f�rordningen (1999:1134) om belastningsregister och f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">(1999:1135) om misstankeregister finns best�mmelser om r�tt f�r Transport-<br/>styrelsen att f� uppgifter ur dessa register.</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:342px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft33">9</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft30">Underr�ttelse enligt 2 � ska l�mnas �ven p� en beg�ran som Trans-</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">portstyrelsen g�r n�r styrelsen har tagit emot en anm�lan om att n�gon som<br/>avses i 6 � f�rsta stycket 14 har omh�ndertagits enligt lagen (1976:511) om<br/>omh�ndertagande av berusade personer m.m.</p> <p style="position:absolute;top:432px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:430px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft33">10</p> <p style="position:absolute;top:432px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft30">N�r Transportstyrelsen f�r en underr�ttelse fr�n Rikspolisstyrelsen</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">enligt 2 �, 4 � andra stycket eller 5 � ska Transportstyrelsen sammanst�lla<br/>uppgifterna med de uppgifter i fr�ga om k�rkortsregistreringen enligt bilaga<br/>2 punkterna 13 eller yrkestrafikregistreringen f�r personen som beh�vs f�r<br/>pr�vningen. Detta ska g�ras med de begr�nsningar som framg�r av andra<br/>stycket och under f�ruts�ttning att uppgifterna avser</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">1. en innehavare av g�llande k�rkortstillst�nd, k�rkort, traktorkort eller</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">f�rarbevis,</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft36">2. den f�r vilken <br/>a) tid f�r �terkallelse tills vidare eller sp�rrtid enligt k�rkortslagen</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">(1998:488) har beslutats men �nnu inte l�pt ut, </p> <p style="position:absolute;top:626px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">b) sp�rrtiden l�pt ut och k�rkort eller f�rarbevis f�r utf�rdas utan krav p�</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">ytterligare pr�vning enligt 5 kap. 14 � andra stycket k�rkortslagen, </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">c) tid f�r villkorlig k�rkorts�terkallelse enligt lagen (1998:489) om f�r-</p> <p style="position:absolute;top:679px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">s�ksverksamhet med villkorlig k�rkorts�terkallelse har beslutats men �nnu<br/>inte l�pt ut,</p> <p style="position:absolute;top:714px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft36">3. en innehavare av utl�ndskt k�rkort som �r permanent bosatt i Sverige,<br/>4. en innehavare av g�llande taxif�rarlegitimation,<br/>5. den f�r vilken tid f�r �terkallelse tills vidare av taxif�rarlegitimation</p> <p style="position:absolute;top:767px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">enligt yrkestrafiklagen (1998:490) har beslutats men �nnu inte l�pt ut,</p> <p style="position:absolute;top:784px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">6. den som har g�llande tillst�nd att driva yrkesm�ssig trafik eller n�gon</p> <p style="position:absolute;top:802px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">annan pr�vad som avses i 2 kap. 6 eller 7 � yrkestrafiklagen, eller</p> <p style="position:absolute;top:820px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">7. den som har g�llande tillst�nd att driva biluthyrning eller n�gon annan</p> <p style="position:absolute;top:837px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">pr�vad som avses i 8 eller 9 � lagen (1998:492) om biluthyrning.</p> <p style="position:absolute;top:855px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Uppgifterna fr�n Rikspolisstyrelsen ska inte behandlas enligt f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:872px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">stycket om underr�ttelsen endast avser brott som sammanlagt har f�ranlett<br/>penningb�ter till ett belopp som understiger 1 200 kronor. Detta g�ller dock<br/>inte om den som uppgiften avser under de senaste fem �ren har befunnits<br/>skyldig till n�got annat brott som avses i 2 �.</p> <p style="position:absolute;top:960px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:959px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft33">11</p> <p style="position:absolute;top:960px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft30">De uppgifter Transportstyrelsen har f�tt fr�n Rikspolisstyrelsen, och</p> <p style="position:absolute;top:978px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">som inte behandlas enligt 6 �, ska genast f�rst�ras.</p> <p style="position:absolute;top:1020px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">7</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft35">Senaste lydelse 2008:1283.</p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">8</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft35">Senaste lydelse 2008:1283.</p> <p style="position:absolute;top:1045px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">9</p> <p style="position:absolute;top:1047px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft35">Senaste lydelse 2008:1283.</p> <p style="position:absolute;top:1058px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">10 Senaste lydelse 2009:939.</p> <p style="position:absolute;top:1071px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">11 Senaste lydelse 2008:1283.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:169px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2009:1370</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>7 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft40">Den som innehar s�dana registreringsskyltar som avses i 9 � �r skyl-</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">dig att l�mna in skyltarna till Transportstyrelsen n�r fordonet inte l�ngre ska<br/>vara f�rsett med s�dana.</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>10 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:300px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:298px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft43">12</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft40">Om ett fordon som har anm�lts f�r anv�ndning i taxitrafik enligt yr-</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">kestrafiklagen (1998:490) har bytt �gare och �garbytet inneb�r att fordonet<br/>inte l�ngre ska ha en s�dan skylt som avses i 7 kap. 9 � (taxiskylt), ska den<br/>nye �garen registreras f�rst n�r det finns en uppgift i registret om att registre-<br/>ringsskylten i enlighet med 7 kap. 10 � har getts in till Transportstyrelsen.</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:403px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft43">13</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft40">Om �garen i nedanst�ende fall avser att �ndra anv�ndningen av ett</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">registrerat fordon ska han eller hon f�re �ndringen skriftligen anm�la det nya<br/>anv�ndningss�ttet till Transportstyrelsen. I anm�lan ska det anges n�r �nd-<br/>ringen avses ske. </p> <p style="position:absolute;top:476px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft46">Anm�lan enligt f�rsta stycket ska g�ras om <br/>1. fordonet avses anv�ndas s� att det ska st�llas in till kontrollbesiktning</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">enligt 6 kap. 10 � fordonsf�rordningen (2009:211), eller </p> <p style="position:absolute;top:528px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">2. fordonet tidigare har anm�lts f�r s�dan anv�ndning som anges i punkt 1</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">men inte l�ngre avses anv�ndas s�. </p> <p style="position:absolute;top:564px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Anm�lan beh�vs dock inte om en s�dan ska g�ras till Transportstyrelsen</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">enligt yrkestrafikf�rordningen (1998:779) eller f�rordningen (1998:780) om<br/>biluthyrning. </p> <p style="position:absolute;top:644px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>18 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:670px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:670px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft40">Fr�gor enligt denna f�rordning pr�vas i den ordning som anges i 2 och</p> <p style="position:absolute;top:687px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">3 ��. F�r fr�gor som f�ranleds av bemyndigande enligt 20 kap. g�ller det<br/>som s�gs d�r.</p> <p style="position:absolute;top:740px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:738px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft43">14</p> <p style="position:absolute;top:740px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft40">Den myndighet som enligt best�mmelserna i denna f�rordning eller</p> <p style="position:absolute;top:758px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av f�rordningen ska f�ra in<br/>uppgifter i v�gtrafikregistret fattar de beslut som beh�vs med anledning av<br/>handl�ggningen.</p> <p style="position:absolute;top:829px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2010.</p> <p style="position:absolute;top:864px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:899px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">ESKIL ERLANDSSON</p> <p style="position:absolute;top:917px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft46">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">12 Senaste lydelse 2008:1283.</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">13 Senaste lydelse 2009:218.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">14 Senaste lydelse 2008:1283.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:167px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2009:1370</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:553px;white-space:nowrap" class="ft52"><i>Bilaga 2</i></p> <p style="position:absolute;top:166px;left:602px;white-space:nowrap" class="ft53">15<i> </i></p> <p style="position:absolute;top:185px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft58">I v�gtrafikregistret ska i fr�ga om k�rkortsregistreringen f�ljande uppgifter<br/>f�ras in. </p> <p style="position:absolute;top:306px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>1. Identitetsuppgifter </b></p> <p style="position:absolute;top:324px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft55"> </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>2. K�rkortsuppgifter </b></p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft56">15 Senaste lydelse 2009:939.</p> <p style="position:absolute;top:279px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>Uppgifter </b></p> <p style="position:absolute;top:279px;left:401px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>S�rskilda regler</b></p> <p style="position:absolute;top:330px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft58">Fullst�ndigt namn, personnummer<br/>eller samordningsnummer och folk-<br/>bokf�ringsadress f�r den som avses<br/>med registreringen, eller, om han el-<br/>ler hon inte �r folkbokf�rd, annan<br/>adress i landet. </p> <p style="position:absolute;top:330px;left:401px;white-space:nowrap" class="ft58">Identitetsuppgifter f�r f�ras in<br/>utan samband med annan registre-<br/>ring om det beh�vs f�r att underl�tta<br/>handl�ggningen av k�rkorts�renden<br/>eller �renden om f�rarbevis</p> <p style="position:absolute;top:472px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft58">Beg�ran om f�rhandsbesked och be-<br/>slut med anledning av beg�ran </p> <p style="position:absolute;top:578px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft58">Ans�kan om k�rkortstillst�nd och<br/>beslut med anledning av ans�kan </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft58">Ans�kan om godk�nnande av hand-<br/>ledare och beslut med anledning av<br/>ans�kan </p> <p style="position:absolute;top:860px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft58">Uppgift om genomf�rd introduk-<br/>tionsutbildning</p> <p style="position:absolute;top:472px;left:401px;white-space:nowrap" class="ft58">Uppgift om beg�ran ska gallras n�r<br/>beslut meddelats <br/>Uppgift om beslut ska gallras fem �r<br/>efter det att beslutet meddelades</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:401px;white-space:nowrap" class="ft58">Uppgift om ans�kan ska gallras n�r<br/>beslut meddelats <br/>Uppgift om beslut ska gallras fem �r<br/>efter beslutet. Om ingripande skett<br/>mot meddelat k�rkortstillst�nd, ska<br/>tillst�ndet gallras n�r ingripandet<br/>gallras</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:401px;white-space:nowrap" class="ft58">Uppgift om ans�kan ska gallras n�r<br/>beslut meddelats <br/>Har ett godk�nnande som handle-<br/>dare upph�rt att g�lla enligt 4 kap.<br/>8 � k�rkortslagen (1998:488) ska<br/>uppgiften gallras fem �r efter det <br/>att beslutet meddelades</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:401px;white-space:nowrap" class="ft58">Uppgiften ska gallras fem �r efter<br/>det att utbildningen genomf�rdes</p> <p style="position:absolute;top:913px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft58">Uppgift om att s�kanden ska avl�gga<br/>f�rarprov hos V�gverket </p> <p style="position:absolute;top:966px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft58">Uppgift om att s�kanden ska avl�gga<br/>f�rarprov hos annan �n V�gverket </p> <p style="position:absolute;top:913px;left:401px;white-space:nowrap" class="ft58">Uppgiften ska gallras n�r uppgift<br/>om k�rkortstillst�nd gallras</p> <p style="position:absolute;top:966px;left:401px;white-space:nowrap" class="ft58">Uppgiften ska gallras n�r uppgift<br/>om k�rkortstillst�nd gallras</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:169px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2009:1370</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">K�rkortsbeh�righet</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:506px;white-space:nowrap" class="ft62">Uppgiften ska gallras n�r k�rkortet<br/>f�rnyats enligt 3 kap. 14 � k�rkorts-<br/>lagen (1998:488) och giltighetstiden<br/>f�r k�rkortet l�pt ut. Uppgifterna ska<br/>inte gallras om n�gon annan uppgift<br/>�n giltighetstid f�r k�rkort har �nd-<br/>rats</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">Beslut om traktorkort</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:506px;white-space:nowrap" class="ft62">Uppgiften ska gallras n�r nytt beslut<br/>om traktorkort meddelats, men inte<br/>om n�gon uppgift i traktorkortet har<br/>�ndrats</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft62">Beh�righet f�r f�rarbevis enligt k�r-<br/>kortslagen (1998:488)</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:506px;white-space:nowrap" class="ft62">Uppgiften ska gallras n�r f�rarbevi-<br/>set f�rnyats enligt 3 kap. 14 � och 21<br/>� 5 k�rkortslagen (1998:488) och<br/>giltighetstiden f�r f�rarbeviset l�pt<br/>ut. Uppgiften ska inte gallras om n�-<br/>gon annan uppgift �n giltighetstid<br/>f�r f�rarbeviset har �ndrats </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft62">Beslut om f�rarbevis f�r moped<br/>klass I </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft62">Beslut om f�rarbevis f�r terr�ngsko-<br/>ter</p> <p style="position:absolute;top:641px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft62">Ans�kan om utbyte av f�rarbevis<br/>som utf�rdats enligt lagen<br/>(1999:877) om f�rarbevis f�r moped<br/>klass I och terr�ngskoter</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft62">Dag f�r godk�nt f�rarprov eller, om<br/>beh�righet erh�llits utan f�rarprov,<br/>dag f�r utf�rdande av k�rkort</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">Dag f�r utf�rdande av f�rarbevis</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:506px;white-space:nowrap" class="ft62">Uppgiften ska gallras n�r f�rarbevis<br/>utf�rdats enligt k�rkortslagen<br/>(1998:488) </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:506px;white-space:nowrap" class="ft62">Uppgiften ska gallras n�r uppgift<br/>om k�rkort gallras </p> <p style="position:absolute;top:803px;left:506px;white-space:nowrap" class="ft62">Uppgiften ska gallras n�r uppgift<br/>om f�rarbevis gallras</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft70">7</p> <p style="position:absolute;top:167px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>SFS 2009:1370</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft72">Giltighetstid f�r bevis om k�rkort<br/>och f�rarbevis</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft72">Giltighetstid f�r k�rkort och f�rarbe-<br/>vis </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:401px;white-space:nowrap" class="ft72">Uppgiften ska gallras n�r k�rkort<br/>enligt 2 kap. 1 � k�rkortsf�rordning-<br/>en (1998:980) utf�rdats eller f�rar-<br/>bevis enligt 2 kap. 2 � k�rkortsf�r-<br/>ordningen utf�rdats </p> <p style="position:absolute;top:274px;left:401px;white-space:nowrap" class="ft72">Uppgiften ska gallras n�r uppgift om<br/>k�rkort eller f�rarbevis gallras</p> <p style="position:absolute;top:323px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft70">Pr�votid</p> <p style="position:absolute;top:323px;left:401px;white-space:nowrap" class="ft72">Uppgiften ska gallras n�r uppgift<br/>om k�rkort gallras</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft72">Villkor och begr�nsningar f�r k�r-<br/>kort, k�rkortstillst�nd eller traktor-<br/>kort </p> <p style="position:absolute;top:373px;left:401px;white-space:nowrap" class="ft72">Uppgiften ska gallras n�r uppgift om<br/>k�rkort, k�rkortstillst�nd eller trak-<br/>torkort gallras</p> <p style="position:absolute;top:441px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft72">Dag d� giltighetstid f�r k�rkortsbe-<br/>h�righet enligt 3 kap. 12 � k�rkorts-<br/>lagen (1998:488) g�r ut</p> <p style="position:absolute;top:441px;left:401px;white-space:nowrap" class="ft72">Uppgiften ska gallras n�r uppgift om<br/>k�rkort gallras</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft72">Ans�kan med anledning av f�rl�ng-<br/>ning av giltighet f�r k�rkortsbeh�-<br/>righet enligt 3 kap. 12 � k�rkortsla-<br/>gen (1998:488) och beslut med an-<br/>ledning av s�dan ans�kan</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:401px;white-space:nowrap" class="ft72">Uppgift om beslut ska gallras n�r<br/>uppgift om k�rkort gallras </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft72"> <br/>F�rel�ggande att f�rnya k�rkortet el-<br/>ler f�rarbeviset och delgivning av<br/>s�dant f�rel�ggande</p> <p style="position:absolute;top:681px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft70">Beslut med anledning av f�rnyelse </p> <p style="position:absolute;top:611px;left:401px;white-space:nowrap" class="ft72">Uppgifterna ska gallras n�r k�rkortet<br/>eller f�rarbeviset f�rnyats </p> <p style="position:absolute;top:714px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft72">Ogiltighet av k�rkort enligt 3 kap.<br/>13 � f�rsta stycket 1, 2, 4 och 5 samt<br/>13 � andra stycket k�rkortslagen<br/>(1998:488)</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft72">Ogiltighet av f�rarbevis enligt 3 kap.<br/>21 � 4 och 3 kap. 13 � f�rsta stycket<br/>13 och andra stycket k�rkortslagen<br/>(1998:488)</p> <p style="position:absolute;top:884px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft72">Uppgift om innehav av utl�ndskt<br/>k�rkort, den stat som har utf�rdat<br/>k�rkortet, utf�rdandedag och k�r-<br/>kortsnummer eller motsvarande </p> <p style="position:absolute;top:990px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft72">Ans�kan om utbyte av ett utl�ndskt<br/>k�rkort mot ett svenskt och beslut<br/>som r�r en s�dan ans�kan</p> <p style="position:absolute;top:884px;left:401px;white-space:nowrap" class="ft72">Uppgiften ska gallras fem �r efter re-<br/>gistreringen om inte ingripande<br/>gjorts mot det utl�ndska k�rkortet,<br/>k�rkortet bytts ut eller beslut fattats<br/>om handledare</p> <p style="position:absolute;top:990px;left:401px;white-space:nowrap" class="ft72">Uppgiften om ans�kan ska gallras<br/>n�r �rendet avgjorts <br/>Beslut om att utbyte inte medgetts<br/>ska gallras fem �r efter beslutet</p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft80">8</p> <p style="position:absolute;top:169px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft81"><b>SFS 2009:1370</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft80">K�rkortsingripande �verv�gs </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft82">Beslut med anledning av �verv�gan-<br/>de om k�rkortsingripande och del-<br/>givning av s�dant beslut i visst fall </p> <p style="position:absolute;top:362px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft82">Giltighetstid f�r beslut om interi-<br/>mistiskt k�rkortsingripande </p> <p style="position:absolute;top:415px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft80">Sp�rrtid</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft82">Uppgift om medgivande enligt<br/>2 </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft80">kap. 11 � k�rkortslagen</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft80">(1998:488)</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft82">Uppgift om omh�ndertagande enligt<br/>5 kap. 7 � k�rkortslagen (1998:488)<br/>och delgivning av s�dant beslut </p> <p style="position:absolute;top:591px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft82">�verl�mnande av beh�righetshand-<br/>ling </p> <p style="position:absolute;top:644px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft80">F�rlust av beh�righetshandling </p> <p style="position:absolute;top:680px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft82">Krav p� personutredning, pr�votid,<br/>l�karintyg, k�rkortstillst�nd eller f�-<br/>rarprov</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft82">Uppgift om att beslut om k�rkorts-<br/>ingripande �verklagats</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft82">Ans�kan om undantag och beslut<br/>med anledning av ans�kan </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:506px;white-space:nowrap" class="ft82">Uppgiften ska gallras n�r �rendet �r<br/>slutligt avgjort</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:506px;white-space:nowrap" class="ft82">Uppgifterna ska gallras fem �r efter<br/>beslutet. Om det vid denna tidpunkt<br/>finns ett beslut som avser k�rkorts-<br/>tillst�ndet och som inte �r gallrat,<br/>ska en gallring av uppgifterna i st�l-<br/>let ske, n�r beslutet om k�rkortstill-<br/>st�ndet gallras</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:506px;white-space:nowrap" class="ft82">Uppgifterna ska gallras n�r giltig-<br/>hetstiden f�r medgivandet har g�tt<br/>ut </p> <p style="position:absolute;top:591px;left:506px;white-space:nowrap" class="ft82">Uppgiften ska gallras n�r uppgift<br/>om beh�righetshandling gallras</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:506px;white-space:nowrap" class="ft82">Uppgifterna ska gallras n�r uppgift<br/>om beh�righetshandling gallras</p> <p style="position:absolute;top:853px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft82">Innehav av intyg om f�rarutbildning<br/>f�r transport av farligt gods enligt la-<br/>gen (2006:263) om transport av far-<br/>ligt gods och uppgifter som r�r ett<br/>s�dant intyg</p> </div> <div id="page9-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft90">9</p> <p style="position:absolute;top:167px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft91"><b>SFS 2009:1370</b></p> <p style="position:absolute;top:452px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>3. Belastningsuppgifter </b></p> <p style="position:absolute;top:470px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft93"> </p> <p style="position:absolute;top:638px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>4. F�rarprovsuppgifter </b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft94">Innehav av bevis om yrkeskompe-<br/>tens enligt 10 � f�rordningen<br/>(1993:184) om k�r- och vilotider<br/>samt f�rdskrivare, 7 � f�rordningen<br/>(1993:185) om arbetsf�rh�llanden<br/>vid vissa internationella v�g-<br/>transporter eller 3 kap. 2 � f�rord-<br/>ningen (2004:865) om k�r- och vilo-<br/>tider samt f�rdskrivare, m.m.</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft94">Innehav av ett certifikat som avses i<br/>4 kap. 3 och 19 �� eller 6 kap. 15 �<br/>luftfartslagen (1957:297) eller av<br/>elevtillst�nd som avses i 4 kap. 5 �<br/>samma lag </p> <p style="position:absolute;top:476px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft94">Anm�lan enligt 7 kap. 10 � k�rkorts-<br/>f�rordningen (1998:980)</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:401px;white-space:nowrap" class="ft94">Uppgiften ska gallras tre �r efter det<br/>att anm�lan f�rdes in i registret</p> <p style="position:absolute;top:525px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft94">Anm�lan enligt 10 kap. 2 � k�rkorts-<br/>lagen (1998:488)</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft90">�terkallelsegrund</p> <p style="position:absolute;top:525px;left:401px;white-space:nowrap" class="ft94">Uppgiften ska gallras fem �r efter<br/>det att anm�lan f�rdes in i registret</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:401px;white-space:nowrap" class="ft94">Uppgiften ska gallras n�r ingripan-<br/>deuppgiften gallras</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft94">Uppgift om genomf�rt kunskaps-<br/>eller k�rprov som anges i 3 kap. 4 �<br/>k�rkortslagen (1998:488)</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft94">Uppgift om genomf�rt kunskaps-<br/>prov enligt 3 kap. 20 � k�rkortslagen<br/>(1998:488)</p> <p style="position:absolute;top:801px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft94">Uppgift om bokning av kunskaps-<br/>eller k�rprov enligt 3 kap. 4 � k�r-<br/>kortslagen (1998:488)</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:401px;white-space:nowrap" class="ft94">Uppgiften ska gallras fem �r efter<br/>det att provet genomf�rdes</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:401px;white-space:nowrap" class="ft94">Uppgiften ska gallras fem �r efter<br/>det att provet genomf�rdes </p> <p style="position:absolute;top:801px;left:401px;white-space:nowrap" class="ft94">Uppgiften ska gallras fem �r efter<br/>det att provet genomf�rdes</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft94">Uppgift om f�rarpr�vare som kun-<br/>skaps- eller k�rprov enligt 3 kap. 4 �<br/>k�rkortslagen (1998:488) avlagts in-<br/>f�r</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:401px;white-space:nowrap" class="ft94">Uppgiften ska gallras fem �r efter<br/>det att provet genomf�rdes</p> </div> <div id="page10-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft100">10</p> <p style="position:absolute;top:169px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft101"><b>SFS 2009:1370</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft102">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft102">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft106"><b>5. Uppgifter om k�rkortstillverkning och tillverkning av f�rarbevis <br/></b> </p> <p style="position:absolute;top:856px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft103"><b>6. �vriga uppgifter </b></p> <p style="position:absolute;top:873px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft105"> </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft107">Uppgift om genomf�rd riskutbild-<br/>ning</p> <p style="position:absolute;top:153px;left:506px;white-space:nowrap" class="ft107">Uppgiften ska gallras fem �r efter<br/>det att utbildningen genomf�rdes.<br/>Uppgiften ska inte gallras f�r den<br/>som genomg�tt riskutbildning f�r<br/>motorcykel och har f�tt beh�righeten<br/>A1 men inte beh�righeten A. Upp-<br/>giften ska dock gallras om beh�rig-<br/>heten A1 har �terkallats och nytt f�-<br/>rarprov kr�vs f�r att �terf� beh�rig-<br/>heten</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft107">Uppgift om genomf�rd utbildning<br/>enligt lagen (2009:121) om utbild-<br/>ning till f�rare av mopeder, sn�-<br/>skotrar och terr�nghjulingar</p> <p style="position:absolute;top:432px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft100">Beslut om undantag</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:506px;white-space:nowrap" class="ft107">Uppgiften ska gallras fem �r efter<br/>det att utbildningen genomf�rdes</p> <p style="position:absolute;top:432px;left:506px;white-space:nowrap" class="ft107">Uppgiften ska gallras fem �r efter<br/>det att undantaget beslutades</p> <p style="position:absolute;top:514px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft107">Uppgift om datum f�r inkommen<br/>grundhandling <br/> <br/>Foto </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft107">Namnteckning <br/> <br/>Samtliga uppgifter i utf�rdat k�rkort<br/>eller f�rarbevis <br/> <br/>Uppgift om leveransdatum och num-<br/>mer f�r rekommenderat brev f�r k�r-<br/>kort <br/> <br/>Uppgift om leveransdatum f�r f�rar-<br/>bevis <br/> <br/>Referensnummer </p> <p style="position:absolute;top:879px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft107">Uppgifter som beh�vs av adminis-<br/>trativa sk�l vid handl�ggningen av<br/>k�rkorts�renden och �renden om f�r-<br/>arbevis</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2001:650) om
v�gtrafikregister;

utf�rdad den 3 december 2009.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2001:650) om v�g-

trafikregister

1

dels att 1 kap. 3 �, 2 kap. 36 �� och 18 kap. 4 � ska upph�ra att g�lla,
dels att 1 kap. 2 �, 2 kap. 1 och 2 ��, 4 kap. 7 och 9 ��, 5 kap. 1 och

57 ��, 7 kap. 10 �, 10 kap. 6 och 12 ��, 18 kap. 1 och 3 ��, rubriken till
5 kap. samt bilaga 2 ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.

2 �

2

Transportstyrelsen �r registreringsmyndighet f�r v�gtrafikregistret

och svarar f�r det system- och programmeringsarbete som beh�vs.

2 kap.

1 �

3

I v�gtrafikregistret ska f�ras in de uppgifter som framg�r av

1. bilaga 1 i fr�ga om fordonsregistrering,
2. bilaga 2 i fr�ga om k�rkortsregistrering,
3. bilaga 3 i fr�ga om yrkestrafikregistrering,
4. bilaga 4 i fr�ga om registrering av felparkeringsavgifter,
5. bilaga 5 i fr�ga om registrering av tr�ngselskatt, och
6. bilaga 6 i fr�ga om registrering av yrkeskompetensbevis.

2 �

4

Transportstyrelsen svarar f�r att uppgifterna enligt 1 � f�rs in. Polis-

myndighet f�r dock in uppgifter om undanr�jande av betalningsskyldighet
och r�ttelse av parkeringsanm�rkning enligt bilaga 4.

Transportstyrelsen f�r efter samr�d med V�gverket meddela f�reskrifter

om att verket i st�llet f�r styrelsen ska f�ra in uppgifter som avser provverk-
samhet enligt bilaga 2 och 3.

1 Senaste lydelse av
2 kap. 3 � 2008:1283
2 kap. 4 � 2008:1283
2 kap. 5 � 2008:1283
2 kap. 6 � 2008:1283
18 kap. 4 � 2008:1283.

2 Senaste lydelse 2008:1283.

3 Senaste lydelse 2008:1283.

4 Senaste lydelse 2008:1283.

SFS 2009:1370

Utkom fr�n trycket
den 11 december 2009

background image

2

SFS 2009:1370

4 kap.

7 �

5

Ett utdrag som avser k�rkortsregistrering ska beg�ras hos Transport-

styrelsen och inneh�lla de uppgifter som enligt 2 kap. 1 � 2 f�rs in i registret,
om utdraget har beg�rts av den registrerade sj�lv eller av

1. Riksdagens ombudsm�n, Regeringskansliet, allm�n domstol, allm�n

f�rvaltningsdomstol, Justitiekanslern, �klagarmyndighet, Rikspolisstyrelsen,
polismyndighet, Kriminalv�rden, �vervakningsn�mnd, Datainspektionen,
eller

2. n�gon annan myndighet, om denna beh�ver uppgifter f�r vetenskaplig

eller d�rmed j�mf�rlig unders�kning och uppgifterna inte r�js s� att skada
uppkommer f�r den enskilde.

Sedan fem �r har f�rflutit fr�n beslutet eller underr�ttelsen i �rendet ska i

utdraget inte tas med uppgifter om

1. �terkallelse,
2. beslut att ett utl�ndskt k�rkort inte �r giltigt i Sverige,
3. beslut om utbyte av ett utl�ndskt k�rkort med st�d av 6 kap. 6 � k�r-

kortslagen (1998:488),

4. sp�rrtid,
5. omh�ndertagande,
6. varning,
7. ogiltighet,
8. f�rel�ggande,
9. krav p� personutredning,
10. pr�votid,
11. krav p� k�rkortstillst�nd, eller
12. krav p� f�rarprov.
Begr�nsningen enligt andra stycket g�ller inte den registrerade sj�lv och

inte heller om Riksdagens ombudsm�n, Justitiekanslern, Rikspolisstyrelsen
eller Datainspektionen har beg�rt fullst�ndiga uppgifter f�r ett s�rskilt fall.

9 �

6

Ett utdrag som avser yrkestrafikregistrering ska beg�ras hos Trans-

portstyrelsen och f�r inneh�lla de uppgifter som enligt 2 kap. 1 � 3 f�rs in i
registret, om utdraget har beg�rts av den registrerade sj�lv eller av en myn-
dighet som avses i 7 � f�rsta stycket.

Sedan fem �r har f�rflutit fr�n beslutet eller underr�ttelsen i �rendet ska i

utdraget inte tas med f�ljande uppgifter.

1. N�r det g�ller en innehavare av tillst�nd till yrkesm�ssig trafik eller till-

st�nd till biluthyrning eller en person som har pr�vats enligt 2 kap. 6 eller 7 �
yrkestrafiklagen (1998:490) eller 8 eller 9 � lagen (1998:492) om biluthyr-
ning:

a) �terkallelse,
b) ol�mplighetstid, eller
c) varning.
2. N�r det g�ller en innehavare av taxif�rarlegitimation:
a) �terkallelse,
b) ol�mplighetstid,
c) omh�ndertagande, eller
d) varning.

5 Senaste lydelse 2008:1283.

6 Senaste lydelse 2008:1283.

background image

3

SFS 2009:1370

Begr�nsningen enligt andra stycket g�ller inte den registrerade sj�lv och

inte heller om en myndighet som avses i 7 � tredje stycket har beg�rt full-
st�ndiga uppgifter f�r ett s�rskilt fall.

5 kap. Transportstyrelsens tillg�ng till brottsbelastningsuppgifter m.m.

7

1 �

8

I f�rordningen (1999:1134) om belastningsregister och f�rordningen

(1999:1135) om misstankeregister finns best�mmelser om r�tt f�r Transport-
styrelsen att f� uppgifter ur dessa register.

5 �

9

Underr�ttelse enligt 2 � ska l�mnas �ven p� en beg�ran som Trans-

portstyrelsen g�r n�r styrelsen har tagit emot en anm�lan om att n�gon som
avses i 6 � f�rsta stycket 14 har omh�ndertagits enligt lagen (1976:511) om
omh�ndertagande av berusade personer m.m.

6 �

10

N�r Transportstyrelsen f�r en underr�ttelse fr�n Rikspolisstyrelsen

enligt 2 �, 4 � andra stycket eller 5 � ska Transportstyrelsen sammanst�lla
uppgifterna med de uppgifter i fr�ga om k�rkortsregistreringen enligt bilaga
2 punkterna 13 eller yrkestrafikregistreringen f�r personen som beh�vs f�r
pr�vningen. Detta ska g�ras med de begr�nsningar som framg�r av andra
stycket och under f�ruts�ttning att uppgifterna avser

1. en innehavare av g�llande k�rkortstillst�nd, k�rkort, traktorkort eller

f�rarbevis,

2. den f�r vilken
a) tid f�r �terkallelse tills vidare eller sp�rrtid enligt k�rkortslagen

(1998:488) har beslutats men �nnu inte l�pt ut,

b) sp�rrtiden l�pt ut och k�rkort eller f�rarbevis f�r utf�rdas utan krav p�

ytterligare pr�vning enligt 5 kap. 14 � andra stycket k�rkortslagen,

c) tid f�r villkorlig k�rkorts�terkallelse enligt lagen (1998:489) om f�r-

s�ksverksamhet med villkorlig k�rkorts�terkallelse har beslutats men �nnu
inte l�pt ut,

3. en innehavare av utl�ndskt k�rkort som �r permanent bosatt i Sverige,
4. en innehavare av g�llande taxif�rarlegitimation,
5. den f�r vilken tid f�r �terkallelse tills vidare av taxif�rarlegitimation

enligt yrkestrafiklagen (1998:490) har beslutats men �nnu inte l�pt ut,

6. den som har g�llande tillst�nd att driva yrkesm�ssig trafik eller n�gon

annan pr�vad som avses i 2 kap. 6 eller 7 � yrkestrafiklagen, eller

7. den som har g�llande tillst�nd att driva biluthyrning eller n�gon annan

pr�vad som avses i 8 eller 9 � lagen (1998:492) om biluthyrning.

Uppgifterna fr�n Rikspolisstyrelsen ska inte behandlas enligt f�rsta

stycket om underr�ttelsen endast avser brott som sammanlagt har f�ranlett
penningb�ter till ett belopp som understiger 1 200 kronor. Detta g�ller dock
inte om den som uppgiften avser under de senaste fem �ren har befunnits
skyldig till n�got annat brott som avses i 2 �.

7 �

11

De uppgifter Transportstyrelsen har f�tt fr�n Rikspolisstyrelsen, och

som inte behandlas enligt 6 �, ska genast f�rst�ras.

7

Senaste lydelse 2008:1283.

8

Senaste lydelse 2008:1283.

9

Senaste lydelse 2008:1283.

10 Senaste lydelse 2009:939.

11 Senaste lydelse 2008:1283.

background image

4

SFS 2009:1370

7 kap.

10 �

Den som innehar s�dana registreringsskyltar som avses i 9 � �r skyl-

dig att l�mna in skyltarna till Transportstyrelsen n�r fordonet inte l�ngre ska
vara f�rsett med s�dana.

10 kap.

6 �

12

Om ett fordon som har anm�lts f�r anv�ndning i taxitrafik enligt yr-

kestrafiklagen (1998:490) har bytt �gare och �garbytet inneb�r att fordonet
inte l�ngre ska ha en s�dan skylt som avses i 7 kap. 9 � (taxiskylt), ska den
nye �garen registreras f�rst n�r det finns en uppgift i registret om att registre-
ringsskylten i enlighet med 7 kap. 10 � har getts in till Transportstyrelsen.

12 �

13

Om �garen i nedanst�ende fall avser att �ndra anv�ndningen av ett

registrerat fordon ska han eller hon f�re �ndringen skriftligen anm�la det nya
anv�ndningss�ttet till Transportstyrelsen. I anm�lan ska det anges n�r �nd-
ringen avses ske.

Anm�lan enligt f�rsta stycket ska g�ras om
1. fordonet avses anv�ndas s� att det ska st�llas in till kontrollbesiktning

enligt 6 kap. 10 � fordonsf�rordningen (2009:211), eller

2. fordonet tidigare har anm�lts f�r s�dan anv�ndning som anges i punkt 1

men inte l�ngre avses anv�ndas s�.

Anm�lan beh�vs dock inte om en s�dan ska g�ras till Transportstyrelsen

enligt yrkestrafikf�rordningen (1998:779) eller f�rordningen (1998:780) om
biluthyrning.

18 kap.

1 �

Fr�gor enligt denna f�rordning pr�vas i den ordning som anges i 2 och

3 ��. F�r fr�gor som f�ranleds av bemyndigande enligt 20 kap. g�ller det
som s�gs d�r.

3 �

14

Den myndighet som enligt best�mmelserna i denna f�rordning eller

enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av f�rordningen ska f�ra in
uppgifter i v�gtrafikregistret fattar de beslut som beh�vs med anledning av
handl�ggningen.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2010.

P� regeringens v�gnar

ESKIL ERLANDSSON

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

12 Senaste lydelse 2008:1283.

13 Senaste lydelse 2009:218.

14 Senaste lydelse 2008:1283.

background image

5

SFS 2009:1370

Bilaga 2

15

I v�gtrafikregistret ska i fr�ga om k�rkortsregistreringen f�ljande uppgifter
f�ras in.

1. Identitetsuppgifter

2. K�rkortsuppgifter

15 Senaste lydelse 2009:939.

Uppgifter

S�rskilda regler

Fullst�ndigt namn, personnummer
eller samordningsnummer och folk-
bokf�ringsadress f�r den som avses
med registreringen, eller, om han el-
ler hon inte �r folkbokf�rd, annan
adress i landet.

Identitetsuppgifter f�r f�ras in
utan samband med annan registre-
ring om det beh�vs f�r att underl�tta
handl�ggningen av k�rkorts�renden
eller �renden om f�rarbevis

Beg�ran om f�rhandsbesked och be-
slut med anledning av beg�ran

Ans�kan om k�rkortstillst�nd och
beslut med anledning av ans�kan

Ans�kan om godk�nnande av hand-
ledare och beslut med anledning av
ans�kan

Uppgift om genomf�rd introduk-
tionsutbildning

Uppgift om beg�ran ska gallras n�r
beslut meddelats
Uppgift om beslut ska gallras fem �r
efter det att beslutet meddelades

Uppgift om ans�kan ska gallras n�r
beslut meddelats
Uppgift om beslut ska gallras fem �r
efter beslutet. Om ingripande skett
mot meddelat k�rkortstillst�nd, ska
tillst�ndet gallras n�r ingripandet
gallras

Uppgift om ans�kan ska gallras n�r
beslut meddelats
Har ett godk�nnande som handle-
dare upph�rt att g�lla enligt 4 kap.
8 � k�rkortslagen (1998:488) ska
uppgiften gallras fem �r efter det
att beslutet meddelades

Uppgiften ska gallras fem �r efter
det att utbildningen genomf�rdes

Uppgift om att s�kanden ska avl�gga
f�rarprov hos V�gverket

Uppgift om att s�kanden ska avl�gga
f�rarprov hos annan �n V�gverket

Uppgiften ska gallras n�r uppgift
om k�rkortstillst�nd gallras

Uppgiften ska gallras n�r uppgift
om k�rkortstillst�nd gallras

background image

6

SFS 2009:1370

K�rkortsbeh�righet

Uppgiften ska gallras n�r k�rkortet
f�rnyats enligt 3 kap. 14 � k�rkorts-
lagen (1998:488) och giltighetstiden
f�r k�rkortet l�pt ut. Uppgifterna ska
inte gallras om n�gon annan uppgift
�n giltighetstid f�r k�rkort har �nd-
rats

Beslut om traktorkort

Uppgiften ska gallras n�r nytt beslut
om traktorkort meddelats, men inte
om n�gon uppgift i traktorkortet har
�ndrats

Beh�righet f�r f�rarbevis enligt k�r-
kortslagen (1998:488)

Uppgiften ska gallras n�r f�rarbevi-
set f�rnyats enligt 3 kap. 14 � och 21
� 5 k�rkortslagen (1998:488) och
giltighetstiden f�r f�rarbeviset l�pt
ut. Uppgiften ska inte gallras om n�-
gon annan uppgift �n giltighetstid
f�r f�rarbeviset har �ndrats

Beslut om f�rarbevis f�r moped
klass I

Beslut om f�rarbevis f�r terr�ngsko-
ter

Ans�kan om utbyte av f�rarbevis
som utf�rdats enligt lagen
(1999:877) om f�rarbevis f�r moped
klass I och terr�ngskoter

Dag f�r godk�nt f�rarprov eller, om
beh�righet erh�llits utan f�rarprov,
dag f�r utf�rdande av k�rkort

Dag f�r utf�rdande av f�rarbevis

Uppgiften ska gallras n�r f�rarbevis
utf�rdats enligt k�rkortslagen
(1998:488)

Uppgiften ska gallras n�r uppgift
om k�rkort gallras

Uppgiften ska gallras n�r uppgift
om f�rarbevis gallras

background image

7

SFS 2009:1370

Giltighetstid f�r bevis om k�rkort
och f�rarbevis

Giltighetstid f�r k�rkort och f�rarbe-
vis

Uppgiften ska gallras n�r k�rkort
enligt 2 kap. 1 � k�rkortsf�rordning-
en (1998:980) utf�rdats eller f�rar-
bevis enligt 2 kap. 2 � k�rkortsf�r-
ordningen utf�rdats

Uppgiften ska gallras n�r uppgift om
k�rkort eller f�rarbevis gallras

Pr�votid

Uppgiften ska gallras n�r uppgift
om k�rkort gallras

Villkor och begr�nsningar f�r k�r-
kort, k�rkortstillst�nd eller traktor-
kort

Uppgiften ska gallras n�r uppgift om
k�rkort, k�rkortstillst�nd eller trak-
torkort gallras

Dag d� giltighetstid f�r k�rkortsbe-
h�righet enligt 3 kap. 12 � k�rkorts-
lagen (1998:488) g�r ut

Uppgiften ska gallras n�r uppgift om
k�rkort gallras

Ans�kan med anledning av f�rl�ng-
ning av giltighet f�r k�rkortsbeh�-
righet enligt 3 kap. 12 � k�rkortsla-
gen (1998:488) och beslut med an-
ledning av s�dan ans�kan

Uppgift om beslut ska gallras n�r
uppgift om k�rkort gallras


F�rel�ggande att f�rnya k�rkortet el-
ler f�rarbeviset och delgivning av
s�dant f�rel�ggande

Beslut med anledning av f�rnyelse

Uppgifterna ska gallras n�r k�rkortet
eller f�rarbeviset f�rnyats

Ogiltighet av k�rkort enligt 3 kap.
13 � f�rsta stycket 1, 2, 4 och 5 samt
13 � andra stycket k�rkortslagen
(1998:488)

Ogiltighet av f�rarbevis enligt 3 kap.
21 � 4 och 3 kap. 13 � f�rsta stycket
13 och andra stycket k�rkortslagen
(1998:488)

Uppgift om innehav av utl�ndskt
k�rkort, den stat som har utf�rdat
k�rkortet, utf�rdandedag och k�r-
kortsnummer eller motsvarande

Ans�kan om utbyte av ett utl�ndskt
k�rkort mot ett svenskt och beslut
som r�r en s�dan ans�kan

Uppgiften ska gallras fem �r efter re-
gistreringen om inte ingripande
gjorts mot det utl�ndska k�rkortet,
k�rkortet bytts ut eller beslut fattats
om handledare

Uppgiften om ans�kan ska gallras
n�r �rendet avgjorts
Beslut om att utbyte inte medgetts
ska gallras fem �r efter beslutet

background image

8

SFS 2009:1370

K�rkortsingripande �verv�gs

Beslut med anledning av �verv�gan-
de om k�rkortsingripande och del-
givning av s�dant beslut i visst fall

Giltighetstid f�r beslut om interi-
mistiskt k�rkortsingripande

Sp�rrtid

Uppgift om medgivande enligt
2

kap. 11 � k�rkortslagen

(1998:488)

Uppgift om omh�ndertagande enligt
5 kap. 7 � k�rkortslagen (1998:488)
och delgivning av s�dant beslut

�verl�mnande av beh�righetshand-
ling

F�rlust av beh�righetshandling

Krav p� personutredning, pr�votid,
l�karintyg, k�rkortstillst�nd eller f�-
rarprov

Uppgift om att beslut om k�rkorts-
ingripande �verklagats

Ans�kan om undantag och beslut
med anledning av ans�kan

Uppgiften ska gallras n�r �rendet �r
slutligt avgjort

Uppgifterna ska gallras fem �r efter
beslutet. Om det vid denna tidpunkt
finns ett beslut som avser k�rkorts-
tillst�ndet och som inte �r gallrat,
ska en gallring av uppgifterna i st�l-
let ske, n�r beslutet om k�rkortstill-
st�ndet gallras

Uppgifterna ska gallras n�r giltig-
hetstiden f�r medgivandet har g�tt
ut

Uppgiften ska gallras n�r uppgift
om beh�righetshandling gallras

Uppgifterna ska gallras n�r uppgift
om beh�righetshandling gallras

Innehav av intyg om f�rarutbildning
f�r transport av farligt gods enligt la-
gen (2006:263) om transport av far-
ligt gods och uppgifter som r�r ett
s�dant intyg

background image

9

SFS 2009:1370

3. Belastningsuppgifter

4. F�rarprovsuppgifter

Innehav av bevis om yrkeskompe-
tens enligt 10 � f�rordningen
(1993:184) om k�r- och vilotider
samt f�rdskrivare, 7 � f�rordningen
(1993:185) om arbetsf�rh�llanden
vid vissa internationella v�g-
transporter eller 3 kap. 2 � f�rord-
ningen (2004:865) om k�r- och vilo-
tider samt f�rdskrivare, m.m.

Innehav av ett certifikat som avses i
4 kap. 3 och 19 �� eller 6 kap. 15 �
luftfartslagen (1957:297) eller av
elevtillst�nd som avses i 4 kap. 5 �
samma lag

Anm�lan enligt 7 kap. 10 � k�rkorts-
f�rordningen (1998:980)

Uppgiften ska gallras tre �r efter det
att anm�lan f�rdes in i registret

Anm�lan enligt 10 kap. 2 � k�rkorts-
lagen (1998:488)

�terkallelsegrund

Uppgiften ska gallras fem �r efter
det att anm�lan f�rdes in i registret

Uppgiften ska gallras n�r ingripan-
deuppgiften gallras

Uppgift om genomf�rt kunskaps-
eller k�rprov som anges i 3 kap. 4 �
k�rkortslagen (1998:488)

Uppgift om genomf�rt kunskaps-
prov enligt 3 kap. 20 � k�rkortslagen
(1998:488)

Uppgift om bokning av kunskaps-
eller k�rprov enligt 3 kap. 4 � k�r-
kortslagen (1998:488)

Uppgiften ska gallras fem �r efter
det att provet genomf�rdes

Uppgiften ska gallras fem �r efter
det att provet genomf�rdes

Uppgiften ska gallras fem �r efter
det att provet genomf�rdes

Uppgift om f�rarpr�vare som kun-
skaps- eller k�rprov enligt 3 kap. 4 �
k�rkortslagen (1998:488) avlagts in-
f�r

Uppgiften ska gallras fem �r efter
det att provet genomf�rdes

background image

10

SFS 2009:1370

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009

5. Uppgifter om k�rkortstillverkning och tillverkning av f�rarbevis

6. �vriga uppgifter

Uppgift om genomf�rd riskutbild-
ning

Uppgiften ska gallras fem �r efter
det att utbildningen genomf�rdes.
Uppgiften ska inte gallras f�r den
som genomg�tt riskutbildning f�r
motorcykel och har f�tt beh�righeten
A1 men inte beh�righeten A. Upp-
giften ska dock gallras om beh�rig-
heten A1 har �terkallats och nytt f�-
rarprov kr�vs f�r att �terf� beh�rig-
heten

Uppgift om genomf�rd utbildning
enligt lagen (2009:121) om utbild-
ning till f�rare av mopeder, sn�-
skotrar och terr�nghjulingar

Beslut om undantag

Uppgiften ska gallras fem �r efter
det att utbildningen genomf�rdes

Uppgiften ska gallras fem �r efter
det att undantaget beslutades

Uppgift om datum f�r inkommen
grundhandling

Foto

Namnteckning

Samtliga uppgifter i utf�rdat k�rkort
eller f�rarbevis

Uppgift om leveransdatum och num-
mer f�r rekommenderat brev f�r k�r-
kort

Uppgift om leveransdatum f�r f�rar-
bevis

Referensnummer

Uppgifter som beh�vs av adminis-
trativa sk�l vid handl�ggningen av
k�rkorts�renden och �renden om f�r-
arbevis

;