SFS 2009:1373 Förordning om ändring i förordningen (2009:936) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

091373.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.