SFS 2009:232 Förordning om ändring i förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov

090232.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1992:391) om uttagning
av egendom för totalförsvarets behov;

utfärdad den 26 mars 2009.

Regeringen föreskriver att 21 § förordningen (1992:391) om uttagning av

egendom för totalförsvarets behov ska ha följande lydelse.

21 §

1

Försvarsmaktens besiktning av fordon ska ske i samband med regist-

reringsbesiktning enligt fordonsförordningen (2009:211).

Denna förordning träder i kraft den 29 april 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Nils Cederstierna
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2002:935.

SFS 2009:232

Utkom från trycket
den 7 april 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009