SFS 2009:250 Förordning om behörig svensk myndighet i fråga om långväga identifiering och spårning av fartyg

090250.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om behörig svensk myndighet i fråga om långväga
identifiering och spårning av fartyg;

utfärdad den 26 mars 2009.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Transportstyrelsen ska vara behörig svensk myndighet för frågor som

rör långväga identifiering och spårning av fartyg.

Denna förordning träder i kraft den 9 april 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2009:250

Utkom från trycket
den 7 april 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009