SFS 2009:276 Förordning om ändring i förordningen (1994:1543) om personregister över främmande staters beskickningspersonal m.m.

090276.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1994:1543) om <br/>personregister �ver fr�mmande staters <br/>beskickningspersonal m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 2 april 2009.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 5 a � f�rordningen (1994:1543) om personre-</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">gister �ver fr�mmande staters beskickningspersonal m.m. ska ha f�ljande<br/>lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>5 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringskansliet f�r, efter framst�llan av en person som omfattas</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, beg�ra hos<br/>Skatteverket att denne ska tilldelas ett personnummer eller ett samordnings-<br/>nummer. </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2009.</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:670px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">CARL BILDT</p> <p style="position:absolute;top:705px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Lars Nilsson<br/>(Utrikesdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2003:972.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2009:276</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 16 april 2009</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1994:1543) om
personregister �ver fr�mmande staters
beskickningspersonal m.m.;

utf�rdad den 2 april 2009.

Regeringen f�reskriver att 5 a � f�rordningen (1994:1543) om personre-

gister �ver fr�mmande staters beskickningspersonal m.m. ska ha f�ljande
lydelse.

5 a �

1

Regeringskansliet f�r, efter framst�llan av en person som omfattas

av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, beg�ra hos
Skatteverket att denne ska tilldelas ett personnummer eller ett samordnings-
nummer.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2009.

P� regeringens v�gnar

CARL BILDT

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

1 Senaste lydelse 2003:972.

SFS 2009:276

Utkom fr�n trycket
den 16 april 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009

;