SFS 2009:296 Förordning om ändring i förordningen (2007:224) om högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen

090296.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:224) om
högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare
som saknar lärarexamen;

utfärdad den 2 april 2009.

Regeringen föreskriver att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna

till förordningen (2007:224) om högskoleutbildning för vidareutbildning av
lärare som saknar lärarexamen ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007 och gäller till och med den

30 juni 2011. Bestämmelsen i 13 § första stycket 4 ska tillämpas också där-
efter.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2009.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2009:296

Utkom från trycket
den 21 april 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009