SFS 2009:335 Förordning med bemyndigande för Högskoleverket att upphäva vissa föreskrifter;

090335.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med bemyndigande för Högskoleverket att
upphäva vissa föreskrifter;

utfärdad den 29 april 2009.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Högskoleverket får meddela föreskrifter om upphävande av föreskrif-

ter om beräkning av arbetslivserfarenhet vid grundläggande behörighet och
urval samt om övergångsbestämmelser till dessa föreskrifter.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2009 och gäller till och med den

31 augusti 2009.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2009:335

Utkom från trycket
den 12 maj 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009