SFS 2009:336 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

090336.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om
försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i
grundskolan;

utfärdad den 29 april 2009.

Regeringen föreskriver att förordningen (2003:306) om försöksverksam-

het med tvåspråkig undervisning i grundskolan, som gäller till och med den
30 juni 2009

1, ska fortsätta att gälla till och med den 30 juni 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningens giltighetstid senast förlängd 2007:115.

SFS 2009:336

Utkom från trycket
den 12 maj 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009