SFS 2009:380 Förordning om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga sjukdomar ska tillämpas på influensa A (H1N1) av den typ som började spridas bland människor i Mexiko i april 2009

090380.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om att bestämmelserna i smittskyddslagen
(2004:168) om allmänfarliga sjukdomar ska
tillämpas på influensa A (H1N1) av den typ som
började spridas bland människor i Mexiko i april
2009;

utfärdad den 13 maj 2009.

Regeringen föreskriver med stöd av 9 kap. 2 § smittskyddslagen

(2004:168) att bestämmelserna i nämnda lag om sådana allmänfarliga sjuk-
domar som avses i bilaga 1 till lagen ska tillämpas på influensa A (H1N1) av
den typ som började spridas bland människor i Mexiko i april 2009.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2009.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2009:380

Utkom från trycket
den 14 maj 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009