SFS 2009:378 Förordning om ändring i förordningen (1975:518) om rikets indelning i verksamhetsområden för hyresnämnd och arrendenämnd m.m.

090378.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1975:518) om rikets
indelning i verksamhetsområden för hyresnämnd
och arrendenämnd m.m.;

utfärdad den 29 april 2009.

Regeringen föreskriver att förordningen (1975:518) om rikets indelning i

verksamhetsområden för hyresnämnd och arrendenämnd m.m.

1 ska ha föl-

jande lydelse.

I riket finns hyresnämnder och arrendenämnder med de verksamhetsom-

råden som anges i nedanstående uppställning. Hyresnämndernas kanslier är
belägna i de orter som anges i uppställningen.

Hyresnämnd/

Län eller kommuner

Kansliort

Arrendenämnd

som ingår i verksam-
hetsområdet

Hyresnämnden i

Stockholms och

Stockholm

Stockholm/ Gotlands

län

Arrendenämnden i
Stockholm

Hyresnämnden i

Uppsala,

Västerås

Västerås/

Södermanlands,

Arrendenämnden i

Västmanlands och

Västerås

Dalarnas län

Hyresnämnden i

�stergötlands och

Linköping

Linköping/ �rebro

län

Arrendenämnden i
Linköping


Hyresnämnden i

Jönköpings,

Jönköping

Jönköping/

Kronobergs och

Arrendenämnden i

Kalmar län samt

Jönköping

Essunga, Falköpings,
Grästorps, Gullspångs,

1 Senaste lydelse 2005:137.

SFS 2009:378

Utkom från trycket
den 19 maj 2009

background image

2

SFS 2009:378

Götene, Hjo,
Karlsborgs,
Lidköpings,
Mariestads, Skara,
Skövde, Tibro,
Tidaholms, Töreboda
och Vara kommuner

Hyresnämnden i

Skåne och Blekinge län

Malmö

Malmö/
Arrendenämnden i
Malmö

Hyresnämnden i

Hallands och

Göteborg

Göteborg/

Värmlands län samt

Arrendenämnden i

Ale, Alingsås,

Göteborg

Bengtsfors,
Bollebygds, Borås,
Dals-Eds, Färgelanda,
Göteborgs, Herrljunga,
Härryda, Kungälvs,
Lerums, Lilla Edets,
Lysekils, Marks,
Melleruds, Munkedals,
Mölndals, Orusts,
Partille, Sotenäs,
Stenungsunds,
Strömstads,
Svenljunga, Tanums,
Tjörns, Tranemo,
Trollhättans,
Uddevalla,
Ulricehamns,
Vårgårda,
Vänersborgs, �&måls
och �ckerö kommuner

Hyresnämnden i

Gävleborgs,

Sundsvall

Sundsvall/

Västernorrlands och

Arrendenämnden i

Jämtlands län

Sundsvall

Hyresnämnden i

Västerbottens och

Umeå

Umeå/

Norrbottens län

Arrendenämnden i
Umeå

En arrendenämnds kansligöromål utförs av hyresnämnd med samma verk-

samhetsområde som arrendenämndens.

background image

3

SFS 2009:378

Följande tingsrätter ska på en nämnds vägnar ta emot handlingar i arren-

denämnds- och hyresnämndsärenden som rör fastighet i det län inom vilket
tingsrättens kansli är beläget, lämna upplysningar åt allmänheten och tillhan-
dahålla ansökningsblanketter, nämligen

Uppsala tingsrätt,
Gotlands tingsrätt,
Eskilstuna tingsrätt,
Norrköpings tingsrätt,
Skaraborgs tingsrätt,
Växjö tingsrätt,
Kalmar tingsrätt,
�rebro tingsrätt,
Blekinge tingsrätt,
Kristianstads tingsrätt,
Helsingborgs tingsrätt,
Halmstads tingsrätt,
Borås tingsrätt,
Värmlands tingsrätt,
Gävle tingsrätt,
Falu tingsrätt,
�stersunds tingsrätt och
Luleå tingsrätt.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009