SFS 2009:388 Förordning om upphävande av förordningen (2008:560) om varningstext på magnetleksaker

090388.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2008:560) om
varningstext på magnetleksaker;

utfärdad den 13 maj 2009.

Regeringen föreskriver att förordningen (2008:560) om varningstext på

magnetleksaker ska upphöra att gälla vid utgången av maj 2009.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

SFS 2009:388

Utkom från trycket
den 27 maj 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009