SFS 2009:585 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (1996:605) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom grundskolan och den obligatoriska särskolan

090585.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fortsatt giltighet av förordningen (1996:605) om
försöksverksamhet med lokala styrelser inom
grundskolan och den obligatoriska särskolan;

utfärdad den 28 maj 2009.

Regeringen föreskriver att förordningen (1996:605) om försöksverksam-

het med lokala styrelser inom grundskolan och den obligatoriska särskolan,
som gäller till och med den 30 juni 2009

1, ska fortsätta att gälla till och med

den 30 juni 2011.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningens giltighetstid senast förlängd 2008:341.

SFS 2009:585

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009