SFS 2009:594 Tillkännagivande av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete;

090594.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande
av andra staters anslutning till vissa konventioner
om straffrättsligt samarbete;

beslutat den 20 maj 2009.

Regeringen ger till känna följande.

Främmande stater är, i den utsträckning som anges nedan, anslutna till

vissa konventioner om straffrättsligt samarbete.

1. Till den i Paris den 13 december 1957 daterade europeiska utlämnings-

konventionen (S� 1959:65, 1967:46 och 2001:64) är följande utomnordiska
stater anslutna: Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belgien, Bos-
nien och Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Förenade
kungariket, Georgien, Grekland, Irland, Israel, Italien, Kroatien, Lettland,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Moldavien, Mo-
naco, Montenegro, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland,
San Marino (från den 16 juni 2009), Schweiz, Serbien, Slovakien, Slove-
nien, Spanien, Sydafrika, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och
�sterrike.

2. Till det i Strasbourg den 15 oktober 1975 daterade tilläggsprotokollet

(S� 1976:27) till 1957 års europeiska utlämningskonvention är följande ut-
omnordiska stater anslutna: Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan,
Belgien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Estland, Georgien,
Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta,
Moldavien, Monaco, Montenegro, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumäni-
en, Ryssland, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sydafrika,
Tjeckien, Ukraina och Ungern.

3. Till det i Strasbourg den 17 mars 1978 daterade andra tilläggsprotokol-

let (S� 1979:13 och 2000:42) till 1957 års europeiska utlämningskonvention
är följande utomnordiska stater anslutna: Albanien, Armenien, Azerbajdz-
jan, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Estland, Förena-
de kungariket, Georgien, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien,
Malta, Moldavien, Monaco, Montenegro, Nederländerna, Polen, Portugal,
Rumänien, Ryssland, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien,
Sydafrika, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och �sterrike.

4. Till den i Strasbourg den 20 april 1959 daterade europeiska konventio-

nen (S� 1968:15, 1969:71, 1977:88, 1992:4 och 2000:41) om inbördes rätts-
hjälp i brottmål är följande främmande stater anslutna: Albanien, Andorra,
Armenien, Azerbajdzjan, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Cy-

SFS 2009:594

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

2

SFS 2009:594

pern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Georgien,
Grekland, Irland, Island, Israel, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Li-
tauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Moldavien, Monaco, Montenegro,
Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, San Marino
(från den 16 juni 2009), Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien,
Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och �sterrike.

5. Till det i Strasbourg den 17 mars 1978 daterade tilläggsprotokollet (S�

1979:12) till 1959 års europeiska konvention om inbördes rättshjälp i brott-
mål är följande främmande stater anslutna: Albanien, Armenien, Azerbajdz-
jan, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, För-
enade kungariket, Georgien, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lett-
land, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Nederlän-
derna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Serbien, Slovakien,
Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och �st-
errike.

6. I fråga om den i Strasbourg den 30 november 1964 daterade europeiska

konventionen (S� 1979:4 och 2000:43) rörande övervakning av villkorligt
dömda eller villkorligt frigivna personer, se 1 § förordningen (1979:163)
med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande kriminalvård i
frihet.

7. Till det i Strasbourg den 15 mars 1978 daterade tilläggsprotokollet (S�

1981:6) till 1968 års europeiska konvention angående upplysningar om inne-
hållet i utländsk rätt är följande främmande stater anslutna: Albanien, Bel-
gien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade
kungariket, Georgien, Grekland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Li-
tauen, Luxemburg, Malta, Makedonien, Mexiko, Moldavien, Montenegro,
Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Serbien, Slova-
kien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Vitryssland
och �sterrike.

8. I fråga om den i Haag den 28 maj 1970 daterade europeiska konventio-

nen (S� 1973:55 och 2000:45) om brottmålsdoms internationella rättsverk-
ningar, se 1 § förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om interna-
tionellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom.

9. I fråga om den i Strasbourg den 15 maj 1972 daterade europeiska kon-

ventionen (S� 1976:21 och 2000:46) om överförande av lagföring i brott-
mål, se 1 § förordningen (1978:108) om internationellt samarbete rörande
lagföring för brott.

10. Till den i Strasbourg den 27 januari 1977 daterade europeiska konven-

tionen (S� 1977:12) om bekämpande av terrorism är följande främmande
stater anslutna: Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Belgien, Bosnien och
Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike,
Förenade kungariket, Georgien, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Molda-
vien, Monaco, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumä-
nien, Ryssland, San Marino, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien,
Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och �sterrike.

11. I fråga om den i Strasbourg den 21 mars 1983 daterade konventionen

(S� 1985:1 och 2000:47) om överförande av dömda personer, se 13 § för-
ordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete
rörande verkställighet av brottmålsdom.

background image

3

SFS 2009:594

12. I fråga om det i Strasbourg den 18 december 1997 daterade tilläggs-

protokollet (S� 2000:53) till 1983 års konvention om överförande av dömda
personer, se 20 a § förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om in-
ternationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom.

13. I fråga om den i Wien den 20 december 1988 daterade Förenta natio-

nernas konvention (S� 1991:41 och 2000:35) om bekämpande av illegal
handel med narkotika och psykotropa ämnen, se 21 b § förordningen
(1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande
verkställighet av brottmålsdom och bilaga 1 till den förordningen.

14. I fråga om den i Strasbourg den 8 november 1990 daterade konventio-

nen (S� 1996:19, 1999:50 och 2000:36) om penningtvätt, efterforskning,
beslag och förverkande av vinning av brott, se 21 c § förordningen
(1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande
verkställighet av brottmålsdom och bilaga 2 till den förordningen.

15. Till den i New York den 15 december 1997 daterade internationella

konventionen (S� 2001:22) om bekämpande av bombattentat av terrorister
är följande främmande stater anslutna: Afghanistan, Albanien, Algeriet,
Amerikas förenta stater, Andorra, Argentina, Armenien, Australien, Azer-
bajdzjan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belgien, Belize, Benin,
Bolivia, Bosnien och Hercegovina, Botswana, Brasilien, Brunei, Bulgarien,
Burkina Faso, Centralafrikanska republiken, Chile, Colombia, Costa Rica,
Cypern, Danmark, Demokratiska republiken Kongo, Djibouti, Dominica,
Dominikanska republiken, Egypten, Ekvatorialguinea, El Salvador, Elfen-
benskusten, Estland, Etiopien, Fiji, Filippinerna, Finland, Frankrike, Förena-
de arabemiraten, Förenade kungariket, Gabon, Georgien, Ghana, Grekland,
Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Honduras, Indien, In-
donesien, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaica, Japan, Jemen, Kambodja,
Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kazakstan, Kenya, Kina, Kirgizistan, Kiri-
bati, Komorerna, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laos, Lesotho, Lettland, Liberia,
Libyen, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Makedonien, Ma-
lawi, Malaysia, Maldiverna, Mali, Malta, Marocko, Marshallöarna, Maure-
tanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien, Moçambique, Moldavien, Monaco,
Mongoliet, Montenegro, Myanmar, Nauru, Nederländerna, Nicaragua, Ni-
ger, Nya Zeeland, Norge, Pakistan, Palau, Papua Nya Guinea, Panama, Para-
guay, Peru, Polen, Portugal, Qatar, Rumänien, Rwanda, Ryssland, Saint
Kitts och Nevis, Saint Vincent och Grenadinerna, San Marino, Saõ Tomé
och Príncipe, Saudiarabien, Schweiz, Senegal, Serbien, Seychellerna, Sierra
Leone, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sri Lanka, Sudan, Swazi-
land, Sydafrika, Sydkorea, Tadzjikistan, Tanzania, Thailand, Tjeckien,
Togo, Tonga, Trinidad och Tobago, Tunisien, Turkiet, Turkmenistan, Tysk-
land, Uganda, Ukraina, Ungern, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Vitryss-
land och �sterrike.

16. Till den i New York den 9 december 1999 daterade internationella

konventionen (S� 2002:44) om bekämpande av finansiering av terrorism är
följande främmande stater anslutna: Afghanistan, Albanien, Algeriet, Ame-
rikas förenta stater, Andorra, Antigua och Barbuda, Argentina, Armenien,
Australien, Azerbajdzjan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Bel-
gien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnien och Hercegovina, Botswana,
Brasilien, Brunei, Bulgarien, Burkina Faso, Centralafrikanska republiken,
Chile, Colombia, Cooköarna, Costa Rica, Cypern, Danmark, Demokratiska

background image

4

SFS 2009:594

republiken Kongo, Djibouti, Dominica, Dominikanska republiken, Ecuador,
Egypten, Ekvatorialguinea, Elfenbenskusten, El Salvador, Estland, Fiji, Fi-
lippinerna, Finland, Frankrike, Förenade arabemiraten, Förenade kungariket,
Gabon, Georgien, Ghana, Grekland, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-
Bissau, Guyana, Honduras, Indien, Indonesien, Irland, Island, Israel, Italien,
Jamaica, Japan, Jordanien, Kambodja, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Ka-
zakstan, Kenya, Kina, Kirgizistan, Kiribati, Komorerna, Kongo, Kroatien,
Kuba, Laos, Lesotho, Lettland, Liberia, Libyen, Liechtenstein, Litauen, Lux-
emburg, Madagaskar, Makedonien, Malawi, Malaysia, Maldiverna, Mali,
Malta, Marocko, Marshallöarna, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikrone-
sien, Moçambique, Moldavien, Monaco, Mongoliet, Montenegro, Myanmar,
Nauru, Nederländerna, Nicaragua, Niger, Nigeria, Nya Zeeland, Norge,
Palau, Panama, Papua Nya Guinea, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Qatar,
Rumänien, Rwanda, Ryssland, Saint Kitts och Nevis, Saint Vincent och Gre-
nadinerna, Samoa, San Marino, São Tomé och Príncipe, Saudiarabien,
Schweiz, Senegal, Serbien, Seychellerna, Sierra Leone, Singapore, Slova-
kien, Slovenien, Spanien, Sri Lanka, Sudan, Swaziland, Sydafrika, Sydko-
rea, Syrien, Tadzjikistan, Tanzania, Thailand, Tjeckien, Togo, Tonga, Tuni-
sien, Turkiet, Turkmenistan, Tyskland, Uganda, Ukraina, Ungern, Uruguay,
Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnamn, Vitryssland och �sterrike.

17. I fråga om den i Palermo den 15 november 2000 daterade Förenta na-

tionernas konvention (S� 2004:21) mot gränsöverskridande organiserad
brottslighet (Palermokonventionen) samt tilläggsprotokollet den 15 novem-
ber 2000 om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med
människor, särskilt kvinnor och barn (S� 2004:22) och tilläggsprotokollet
den 15 november 2000 mot människosmuggling land-, luft- och sjövägen
(S� 2007:26) till konventionen, se 21 f och 21 g §§ förordningen (1977:178)
med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet
av brottmålsdom och bilagorna 3�5 till den förordningen.

18. Till den i Bryssel den 29 maj 2000 daterade konventionen (S�

2005:42) om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens
medlemsstater är följande främmande stater anslutna: Belgien, Bulgarien,
Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Lett-
land, Litauen, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien,
Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och �sterrike.

19. Till det i Luxemburg den 16 oktober 2001 daterade protokollet (S�

2005:43) till konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i
brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater är följande främmande
stater anslutna: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike,
Förenade kungariket, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Polen, Portu-
gal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern
och �sterrike.

20. I fråga om den i New York den 31 oktober 2003 daterade Förenta na-

tionernas konvention (S� 2007:44) mot korruption, se 21 h § förordningen
(1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande
verkställighet av brottmålsdom och bilaga 6 till den förordningen.

background image

5

SFS 2009:594

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivande (2007:149) av andra sta-

ters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Håkan Friman
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009