SFS 2009:608 Förordning om ändring i förordningen (2007:1041) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden

090608.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning <br/>om �ndring i f�rordningen (2007:1041) med <br/>instruktion f�r Allm�nna reklamationsn�mnden;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 28 maj 2009.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2007:1041) med instruk-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">tion f�r Allm�nna reklamationsn�mnden </p> <p style="position:absolute;top:455px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft18"><i>dels </i>att 12 och 16 �� ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels </i>att det i f�rordningen ska inf�ras en ny paragraf, 11 a �, av f�ljande</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>11 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:526px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft10">Om en tvist �r av s�rskild betydelse f�r myndighetens r�ttstill�mp-</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">ning eller annars �r av st�rre vikt, f�r den avg�ras vid ett sammantr�de med<br/>en avdelning i ut�kad sammans�ttning. </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Ordf�randen beslutar om en tvist ska avg�ras i ut�kad sammans�ttning.</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:614px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett sammantr�de med en avdelning leds av ordf�randen, vice ordf�-</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">randen eller en avdelningsordf�rande. Ett sammantr�de med en avdelning i<br/>ut�kad sammans�ttning leds av ordf�randen eller vice ordf�randen. </p> <p style="position:absolute;top:667px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">�vriga ledam�ter p� en avdelning ska vid ett sammantr�de till lika antal</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�retr�da konsument- respektive n�ringsidkarintressen.</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Parterna f�r inte n�rvara vid sammantr�det. </p> <p style="position:absolute;top:738px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:738px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">En avdelning �r beslutf�r n�r en ordf�rande och fyra andra ledam�ter</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">�r n�rvarande. En avdelning �r ocks� beslutf�r med en ordf�rande och tv�<br/>andra ledam�ter, om inte n�gon av ledam�terna beg�r att fyra ledam�ter ska<br/>delta. </p> <p style="position:absolute;top:808px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">En avdelning i ut�kad sammans�ttning �r beslutf�r n�r ordf�randen eller</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">vice ordf�randen, tv� avdelningsordf�rande och fyra andra ledam�ter �r<br/>n�rvarande. </p> <p style="position:absolute;top:898px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2009.</p> <p style="position:absolute;top:933px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:968px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">NYAMKO SABUNI</p> <p style="position:absolute;top:986px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft18">Cecilia Bergman<br/>(Integrations- och <br/>j�mst�lldhetsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS 2009:608</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 9 juni 2009 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2007:1041) med
instruktion f�r Allm�nna reklamationsn�mnden;

utf�rdad den 28 maj 2009.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2007:1041) med instruk-

tion f�r Allm�nna reklamationsn�mnden

dels att 12 och 16 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i f�rordningen ska inf�ras en ny paragraf, 11 a �, av f�ljande

lydelse.

11 a �

Om en tvist �r av s�rskild betydelse f�r myndighetens r�ttstill�mp-

ning eller annars �r av st�rre vikt, f�r den avg�ras vid ett sammantr�de med
en avdelning i ut�kad sammans�ttning.

Ordf�randen beslutar om en tvist ska avg�ras i ut�kad sammans�ttning.

12 �

Ett sammantr�de med en avdelning leds av ordf�randen, vice ordf�-

randen eller en avdelningsordf�rande. Ett sammantr�de med en avdelning i
ut�kad sammans�ttning leds av ordf�randen eller vice ordf�randen.

�vriga ledam�ter p� en avdelning ska vid ett sammantr�de till lika antal

f�retr�da konsument- respektive n�ringsidkarintressen.

Parterna f�r inte n�rvara vid sammantr�det.

16 �

En avdelning �r beslutf�r n�r en ordf�rande och fyra andra ledam�ter

�r n�rvarande. En avdelning �r ocks� beslutf�r med en ordf�rande och tv�
andra ledam�ter, om inte n�gon av ledam�terna beg�r att fyra ledam�ter ska
delta.

En avdelning i ut�kad sammans�ttning �r beslutf�r n�r ordf�randen eller

vice ordf�randen, tv� avdelningsordf�rande och fyra andra ledam�ter �r
n�rvarande.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2009.

P� regeringens v�gnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
j�mst�lldhetsdepartementet)

SFS 2009:608

Utkom fr�n trycket
den 9 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009

;