SFS 2009:609 Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

090609.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1266) med
instruktion för Försvarsmakten;

utfärdad den 20 maj 2009.

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till förordningen (2007:1266) med

instruktion för Försvarsmakten ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

SFS 2009:609

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

2

SFS 2009:609

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Bilaga 1

1

Organisationsenheter i Försvarsmaktens grundorganisation

1 Senaste lydelse 2008:1092.

Benämning

Lokalisering

Anmärkning

LEDNING

Högkvarteret
(HKV)

Stockholm

F�RBAND

Försvarsmaktens
helikopterflottilj
(Hkpflj)

Linköping/
Malmen

Verksamhet i Linköping/
Malmen, Luleå,
Lidköping/Såtenäs
och Ronneby/Kallinge
Livgrenadjärgruppen i
Linköping

Försvarsmaktens logistik
(FMLOG)

Stockholm

Försvarsmaktens telenät-
och markteleförband
(FMTM)

�rebro