SFS 2009:622 Förordning om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

090622.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.