SFS 2009:627 Förordning om ändring i förordningen (1968:70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler

090627.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.