SFS 2009:630 Förordning om ändring i förordningen (1993:595) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

090630.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1993:595) om avgifter <br/>f�r den statliga kontrollen av l�kemedel;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 28 maj 2009.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 5 � f�rordningen (1993:595) om avgifter f�r</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">den statliga kontrollen av l�kemedel ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:471px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid best�mmande av avgift enligt 6 � f�rst�s med </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. naturl�kemedel: produkter som avses i 1 � 3 mom. f�rsta stycket 2 i den</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">numera upph�vda l�kemedelsf�rordningen (1962:701), </p> <p style="position:absolute;top:526px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. vissa utv�rtes medel: l�kemedel f�r behandling av enklare sjukdomstill-</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">st�nd hos m�nniskor och djur, s�som s�rsalvor, inandningsoljor, antiseptiska<br/>l�sningar, liniment och dylikt, d�r den eller de aktiva best�ndsdelarna har en<br/>v�letablerad medicinsk anv�ndning med erk�nd effekt och en godtagbar<br/>s�kerhetsmarginal, </p> <p style="position:absolute;top:614px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. parallellimport: import fr�n ett land inom det europeiska ekonomiska</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">samarbetsomr�det av en produkt som redan har godk�nts f�r f�rs�ljning h�r i<br/>landet och i exportlandet om importen g�rs av annan �n tillverkaren eller den<br/>som har f�tt l�kemedlet godk�nt, </p> <p style="position:absolute;top:685px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">4. lagerberedning: ett standardiserat l�kemedel som inte �r godk�nt f�r</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rs�ljning och som tillverkas p� apotek.</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2009.</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">G�RAN H�GGLUND</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 1997:961.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2009:630</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 9 juni 2009</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1993:595) om avgifter
f�r den statliga kontrollen av l�kemedel;

utf�rdad den 28 maj 2009.

Regeringen f�reskriver att 5 � f�rordningen (1993:595) om avgifter f�r

den statliga kontrollen av l�kemedel ska ha f�ljande lydelse.

5 �

1

Vid best�mmande av avgift enligt 6 � f�rst�s med

1. naturl�kemedel: produkter som avses i 1 � 3 mom. f�rsta stycket 2 i den

numera upph�vda l�kemedelsf�rordningen (1962:701),

2. vissa utv�rtes medel: l�kemedel f�r behandling av enklare sjukdomstill-

st�nd hos m�nniskor och djur, s�som s�rsalvor, inandningsoljor, antiseptiska
l�sningar, liniment och dylikt, d�r den eller de aktiva best�ndsdelarna har en
v�letablerad medicinsk anv�ndning med erk�nd effekt och en godtagbar
s�kerhetsmarginal,

3. parallellimport: import fr�n ett land inom det europeiska ekonomiska

samarbetsomr�det av en produkt som redan har godk�nts f�r f�rs�ljning h�r i
landet och i exportlandet om importen g�rs av annan �n tillverkaren eller den
som har f�tt l�kemedlet godk�nt,

4. lagerberedning: ett standardiserat l�kemedel som inte �r godk�nt f�r

f�rs�ljning och som tillverkas p� apotek.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2009.

P� regeringens v�gnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 1997:961.

SFS 2009:630

Utkom fr�n trycket
den 9 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009

;